//Tietosuoja

Tietosuoja

Päivitetty 15.2.2022

USKOT-foorumi on sitoutunut käsittelemään hallussaan olevia henkilötietoja vastuullisesti. Käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamista varten ja poistamme vanhentuneet tiedot. Käytämme tietoja järjestötoimintamme sisäiseen yhteydenpitoon toiminnan suunnittelemiseksi ja ulkoiseen tiedottamiseen sekä tapahtumakutsuihin. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tarkempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä ja käyttämisestä sekä omista oikeuksistasi löydät henkilötietorekisteriselosteista.

Rekisterinpitäjä

Uskontojen yhteistyö Suomessa USKOT-foorumi ry
Fredrikinkatu 33b, 3. kerros, 00120 HELSINKI
Y-tunnus: 2490798-5

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeudet:

  • Tarkastaa mitä tietoja on kerätty tai onko hänestä kerätty tietoja
  • Virheellisten tietojen korjaaminen
  • Vastustaa tietojen käsittelyä, rajoittaa sitä tai vaatia tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen
  • Tietojen poistamisoikeus
  • Oikeus tehdä suoramarkkinointikielto
  • Oikeus valittaa henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
029 56 66700, tietosuoja(at)om.fi

www.tietosuoja.fi

Yhteyshenkilö

Kysymykset tietosuojastakäytännöistä USKOT-foorumissa ja omista tiedoistaan henkilötietorekistereissämme voi osoittaa Foorumin viestintävastaava Miina Noroilalle sähköpostiosoitteeseen miina.noroila(at)uskot.fi.

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystämme rekisterikohtaisissa tietosuojaselosteissamme:

 

 

 

2022-02-15T09:04:45+02:00