Loading...
Toiminta2018-12-28T12:17:02+00:00

Lausunto Opetushallitukselle: Kotoutuminen on kaksisuuntaista

USKOT-foorumi vastasi marraskuussa 2021 Opetushallituksen lausuntopyyntöön luonnoksesta kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiksi. Lausunnon valmisteli USKOT-foorumin uskonnonopetusjaosto. Foorumi korostaa lausunnossaan kotoutumisen kaksisuuntaisuutta: maahanmuuttajalla on oltava oikeus vähemmistöidentiteettiinsä. Foorumi myös antaa lisäysehdotukseksi uskonnon erittelemisen useassa luonnoksen luvussa. Opetushallitus on

USKOT-foorumi 10 vuotta: Uskonnot yhdessä yhteiskuntarauhan puolesta

”Uskonnolliset toimijat ovat aina olleet edelläkävijöitä diplomatiassa ja rauhantyössä”, totesi Religions for Peace -järjestön pääsihteeri, professori Azza Karam USKOT-foorumin Usko, toivo ja rauha -10-vuotisjuhlaseminaarissa. Uskontojen yhteistyöjärjestön kymmenvuotista taivalta juhlistettiin keskustelemalla uskonnoista ihmisoikeuksien, kestävän kehityksen ja yhteiskuntarauhan edistäjänä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapaaminen: Vähemmistöuskontojen opetuksen kehittämistarpeet liittyvät opetuksen järjestämiseen

USKOT-foorumi osallistui opetus- ja kulttuuriministeriön tapaamiseen koskien selvitystä katsomusaineiden opetuksen nykytilasta ja uudistamistarpeista. Selvityksessä toteutetaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen katsomusaineiden opetuksen järjestämisen ja toteuttamisen nykytilan kuvaus. Lisäksi selvitetään nykymuotoiseen katsomusaineiden opetukseen liittyvät uudistamistarpeet. Selvitys tuottaa perusteltuja

Marrakeshin julistuksen viisivuotisseminaarissa käsitellään uskonnonvapautta ja uskontojen yhteistyötä

Marrakeshin julistuksen viisivuotisseminaari USKOT-foorumi järjestää 14.9.2021 klo 9.00 – 11.00 seminaarin, joka juhlistaa tammikuussa 2016 Marokon Marrakeshissa allekirjoitettua julistusta uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksista muslimivaltaisissa yhteiskunnissa. Seminaari järjestetään Helsingissä verkkotapahtumana. Osallistujina on uskonnollisia vaikuttajia sekä ministeriöiden ja

USKOT-foorumi varautunut uskonnollisia yhteisöjä koskeviin kriiseihin

USKOT-foorumi on tehnyt kriisiviestintäsuunnitelman uskonnollisia yhteisöjä koskeviin kriiseihin varautumiseksi. Uskonnolliset yhteisöt voivat kohdata monenlaisia kriisejä – esimerkiksi uskontoja vastaan tai uskonnollisia motiiveja väärinkäyttäen tehtyjä terrori-iskuja, ilkivaltaa uskonnollisia yhteisöjä kohtaan sekä muita yhteiskunnallisia kriisejä, jotka vaativat

Lausunto valtiovarainministeriölle: Osallisuus ja moninaisuus otettava huomioon valtionavustuskäytännöissä

USKOT-foorumi vastasi heinäkuussa 2021 valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön valtionavustuskäytäntöjen kehittämisehdotuksista. Valtionavustuskäytäntöjen kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi on valmisteltu kahdeksan kehittämisehdotusta. Lisäksi esitetään monialaisen toimeenpanoryhmän perustamista niiden toteuttamiseksi. Ehdotukset järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi on valmisteltu avoimesti ja yhteistyössä valtionavustusten

Pyhää vai polttoainetta? -paneelikeskustelu SuomiAreenassa 2021

Pyhää vai polttoainetta? -paneelikeskustelu SuomiAreenassa Tiistai 13.7.2021 klo 14.00-14.45 | Pori-lava, Pori, Kauppatori USKOT-foorumi on jälleen mukana SuomiAreenassa, Suomen suurimmassa kaikille avoimessa ja ilmaisessa yhteiskunnallisessa keskustelutapahtumassa. Uskontojen jäsenmäärä ja merkitys kasvavat globaalisti. Mikäli haluamme pelastaa

Lausunto sisäministeriölle: Uskontojen yhteinen näkökulma pelastustoimen yhdenvertaisuustyöryhmään

USKOT-foorumi vastasi sisäministeriön kyselyyn pelastustoiminnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaikutuksista kesäkuussa 2021. USKOT-foorumin mielestä pelastustoimen toimintaohjelmassa on huomioitu suhteellisen hyvin eri väestöryhmät, ihmisten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Foorumille tärkeää on onnettomuuksissa sujuva ja nopea yhteistyö uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Pelastuslaitoksen

Lausunto valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkostolle uskonnonvapaudesta ja elintarvikkeiden saannista

USKOT-foorumin ihmisoikeusjaosto antoi toukokuussa 2021 lausunnon valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkostolle koskien YK:n ihmisoikeuskomitean suosituksia liittyen uskonnonvapauden toteutumiseen elintarvikkeiden saamisessa. YK:n ihmisoikeuskomitea antoi Suomelle suosituksia liittyen KP-oikeuksien (kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen) toteutumiseen. Uskonnonvapaudesta

Lausunto Opetushallitukselle: Yhdenvertaisuus katsomuskasvatukseen liittyvän ohjeistuksen pohjana

USKOT-foorumin uskonnonopetusjaosto vastasi huhtikuussa 2021 Opetushallituksen lausuntopyyntöön ohjeista koskien katsomuskasvatuksen ja uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen sekä yhteisten juhlien ja uskonnollisten tilaisuuksien järjestämistä. Opetushallitus on päivittämässä ohjeitaan katsomuskasvatuksen toteuttamisesta, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämisestä sekä varhaiskasvatusyksiköissä,

Tervetuloa Uskontojen kylään Maailma kylässä -festivaalilla!

Uskontojen kylä Maailma kylässä-virtuaalifestivaalilla 29.5.–30.5.2021 Tule Uskontojen kylään kohtaamaan kristityt, muslimit, juutalaiset, bahá’ít, mormonit, buddhalaiset ja krishnat. Kylä on rauhan rakentamisen paikka. Uskontojen kylä mahdollistaa Maailma kylässä -festivaalin virtuaaliständillä sukelluksen eri uskontojen tapaan tarkastella maailmaa ja

USKOT-foorumin uusi puheenjohtaja Pia Jardi: ”Naiset ovat aktiivisia uskonnollisia toimijoita”

USKOT-foorumin vuosikokouksessa 10.3.2021 järjestölle valittiin uusi hallitus.  Naiset johtavat USKOT-foorumia seuraavan kaksivuotiskauden. Hallituksen puheenjohtajan tehtävään nimettiin ensimmäistä kertaa nainen, Suomen Islamilaisen Neuvoston varapuheenjohtaja Pia Jardi. Varapuheenjohtajiksi nimettiin Yvonne Westerlund Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvostosta sekä piispa

USKOT-foorumi antoi oikeusministeriölle lausunnon yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

USKOT-foorumi antoi maaliskuussa 2021 oikeusministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi turvallinen oikeusvaltio, johon sisältyy vastuullinen rikosseuraamusjärjestelmä, rikoslaki ja rikosuhrien aseman parantaminen. Tavoitteeseen

Load More Posts