Loading...
Toiminta2018-12-28T12:17:02+02:00

Uskonnonvapaus ja sateenkaari-ihmisten oikeudet ovat yhteensovitettavissa

Rikkomaton – kielletään eheytyshoidot -kansalaisaloite vaatii seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvien eheyttämishoitojen kieltämistä. Eheyttämishoidoilla viitataan toimintoihin, joilla pyritään muuttamaan henkilön seksuaalinen tai sukupuolen identiteetti ja ilmaisu vastaamaan heteroa ja/tai cis-sukupuolista. Eduskunnan lakivaliokunta pyysi USKOT-foorumia kuultavaksi ja

Uskontojen moninaisuus haastaa Tanskan ja Islannin uskontodialogitoimijat järjestäytymään

USKOT-foorumin edustajat vierailulla Kööpenhaminassa Minhaj-Ul-Quran-moskeijassa. Moskeijan toimintaa foorumilaisille esitteli Tanskan muslimiunionin puheenjohtaja Urfan Zahoor Ahmet (kuvassa oikealla). Foorumin tavoitteena on luoda uskontodialogitoimijoiden pohjoismainen verkosto, joka vahvistaa myös kansallista uskontodialogiamme lisäämällä pohjoismaista uskontodialogitoimijoiden yhteisyötä.

Uskontodialogista apua hybridioperaatioihin valmistautumiseen

Valmiuslain työryhmä arvioi valmiuslain sekä valmiuslain varautumissääntelyn ajantasaisuutta, toimivuutta ja kehittämistarpeita. Valtioneuvosto asetti lokakuussa 2022 työryhmän valmistelemaan valmiuslain kokonaisuudistusta. USKOT-foorumi antoi lausunnon oikeusministeriön pyynnöstä valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista. Valmiuslain avulla on

USKOT-foorumin vuosikertomus 2023: uskonnonvapauden juhlavuosi

Uskonnonvapautta 100 vuotta – sitä olemme juhlineet pitkin vuotta useissa yhteyksissä. Oikeus harjoittaa uskontoaan ja elää sen mukaisesti sekä kaikkien uskontojen tasavertaisten oikeuksien puolustaminen ovat demokraattisen yhteiskunnan kulmakiviä. Uskonnonvapauden juhlavuosi on yhä vahvistanut kumppanuuksiamme –

Rabita auttaa Suomeen muuttaneita työn- ja asunnonhaussa

USKOT-foorumi jatkaa vuonna 2023 aloitettua islamilaisten yhdyskuntien edustajien tapaamista. Varapuheenjohtaja Gölten Bedretdin, toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio sekä järjestökoordinaattori Elina Iskala tapasivat Helsingin Lönnrotinkadulla sijaitsevassa Rabita-yhteisössä puheenjohtaja Mohammed Adilin sekä Mohammed Alschaarin. Keskustan sisäpihan suojassa sijaitseva Rabita

Verkostoitumista Suomen muslimiyhteisöjen kanssa – USKOT-foorumi syventää yhteistyötä ja etsii ratkaisuja uskontoja kohtaaviin haasteisiin

USKOT-foorumi on tavannut vuonna 2023 islamilaisten yhdyskuntien edustajia pääkaupunkiseudulla ja Pohjois-Suomessa. Tapaamisten tarkoituksena on ollut tutustua Suomen muslimiyhteisöjen monipuoliseen kenttään ja niiden toimintaan. Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry jätti USKOT-foorumille 25.5.2023 jäsenyyden eroilmoituksen, joka perustui

Kannanotto: Uskonnot rauhan puolesta

USKOT-foorumi on raskain mielin seurannut Israelin ja Palestiinan alueen väkivaltaisuuksia. Jotta rauhan rakentaminen voidaan yleensäkään aloittaa, on alueelle saatava tulitauko ja varmistettava, että taisteluissa kärsivät siviilit saavat humanitaarista apua. Kestävä rauha edellyttää kaikki osapuolet huomioivia,

Tule USKOT-foorumiin osa-aikaiseksi järjestökoordinaattoriksi

Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumin tarkoituksena on vaalia yhteiskuntarauhaa maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, uskontolukutaitoa, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä. Rauhanomainen ja rakentava uskontojen, kulttuurien ja eri väestöryhmien kohtaaminen on USKOT-foorumin toiminnan

Yhteinen katsomusaine ei huomioi vähemmistöjä

USKOT-foorumi on uskontojen yhteistyöjärjestö ja se edustaa kristinuskoa, islamia, juutalaisuutta, myöhempien aikojen pyhiä, buddhalaisuutta ja hindulaisuutta. Järjestön uskonnonopetusjaosto näkee keskustelun yhteisestä katsomusaineesta kumpuavan enemmistön tarpeista. Niin sanottuihin pienryhmäisten uskontojen oppilaisiin kuuluu kymmeniä tuhansia lapsia ja

Uskonnonvapauden edistäminen Suomessa edellyttää uskonnollisten yhdyskuntien äänen kuulemista ulko- ja turvallisuuspoliittisesti herkissä kysymyksissä

Ulkoasiainhallinnon uudistushankkeen kuulemisessa ulkoministeriön sidosryhmille USKOT-foorumi ry pitää tärkeänä ulkoministeriön ja uskonnollisten sidosryhmien keskinäistä proaktiivista tiedonvaihtoa ja osaamisen kehittämistä. Yhteiskuntarauhan, uskontolukutaidon ja perustuslaissa tarkoitetun uskonnonvapauden edistäminen Suomessa edellyttää uskonnollisten yhdyskuntien äänen ja erityispiirteiden kuulemista erityisesti

Uskonnonvapauslaki vaatii ajantasaistamista – Uskonnolliset yhdyskunnat eriarvoisia suhteessa muihin vastaaviin yhdistyksiin

USKOT-foorumi huomauttaa, että uskonnonvapauslaki vaatisi teknistä ajantasaistamista osallisuuden lisäämiseksi. Uskonnolliset yhdyskunnat ovat eriarvoisessa asemassa suhteessa muihin vastaaviin yhdistyksiin tilintarkastuslain ja toiminnantarkastuksen osalta. Uskonnonvapauslaki edellyttää uskonnollisissa yhdyskunnissa tilintarkastajan valitsemista ja niiltä puuttuu mahdollisuus valita toiminnantarkastaja. Uskonnonvapauslaki

Uskonnot yhdessä: Islamofobiaan on puututtava päättäväisesti

Islamofobia eli muslimivastainen rasismi on kasvussa Suomessa. Uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumi ilmaisee syvän huolensa ilmiöstä ja peräänkuuluttaa toimia sen kitkemiseksi. Eduskunta äänesti hallituksen luottamuksen puolesta rasismitiedonannon käsittelyn jälkeen. Tiedonannossa ei ole mainintaa toimenpiteistä muslimiyhteisöjen suojaamiseksi. "Hallituksen tiedonantoon

HS Mielipide: Uskonnonvapaus on edelleen demokraattisen yhteiskunnan peruspilari

Helsingin Sanomat julkaisi 19.8.2023 USKOT-foorumin vastineen Saska Saarikosken kolumniin "Uskonrauha suojelee Suomea horjuttajilta". Mielipidekirjoitus kokonaisuudessaan: "Saska Saarikoski nosti kolumnissaan (HS 17.8.) esiin Suomen uskonrauhalain tärkeyden nykyajassa. Kuuden uskonnon yhteistyöjärjestönä kiitämme nostosta ja yhdymme kolumnin mielipiteeseen. Uskonrauhalaki on osoittautunut Suomessa

USKOT-foorumi: Valtioneuvoston on turvattava uskonnonvapaus ja torjuttava uskontoperustaista vihapuhetta ja syrjintää

USKOT-foorumi osallistui valtioneuvoston asettaman, tiedonantoa "yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä" valmistelevan työryhmän kuulemiseen 10.8.2023. Kuulemisessa USKOT-foorumi kommentoi Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelmaa ja esitti, että Suomen valtionhallinnon on turvattava uskonnonvapaus, joka takaa jokaisen oikeuden harjoittaa ja tunnustaa

Load More Posts