Loading...
Toiminta2018-12-28T12:17:02+00:00

Uskontolukutaito-blogisarja #2: Uskonnot, kriisit ja resilienssi

Niin suomalaisen kuin kansainvälisen yhä monimuotoisemman todellisuuden ymmärtäminen edellyttää kykyä uskontolukutaitoon ja sen kehittämiseen. Kaisamari Hintikka, USKOT-foorumin kansainvälisten asioiden jaosto: Todellisuus, sellaisena kuin sen vielä pari vuotta sitten tunsimme, on muuttunut merkittävällä tavalla. Muutokseen ovat

Lausunto ulkoministeriölle: Tataarien ja juutalaisten näkemykset otettava huomioon lainsäädännössä

USKOT-foorumi vastasi ulkoministeriön lausuntopyyntöön Suomen kuudenneksi määräaikaisraportiksi kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen (SopS 1 ja 2/1998) täytäntöönpanosta. USKOT-foorumi antoi lausunnon koskien yhdistyksen toiminnassa mukana olevien kansallisten vähemmistöjen roolia yhteiskunnassamme. Foorumissa tataarit, juutalaiset ja ruotsinkieliset ovat

Uskontolukutaito – Opas arjen kohtaamisiin

Mitä uskontolukutaito on? Miksi uskontolukutaitoa tarvitaan yhä monimuotoisemmassa yhteiskunnassamme? Uskontolukutaito – Opas arjen kohtaamisiin tarjoaa ohjeita eri uskontokuntiin kuuluvien kohtaamisiin sekä perustietoja seitsemästä Suomessa toimivasta uskonnosta: bahá'í-usko, buddhalaisuus, islam, juutalaisuus, hindulaisuuteen kuuluva Krishna-liike, kristinusko ja

Uskonnot voimavarana maahanmuuttajien kotoutumisessa

Kotoutumisen edistämisestä annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi: USKOT-foorumi tuo esiin uskontojen huomioimisen maahanmuuttajien kotoutumisessa. Yleiset kommentit kotoutumislakia koskevaan lakiehdotukseen Uskontojen yhteistöjärjestö USKOT-Foorumi ry toteaa, että uskonnollinen vakaumus on voimavara, joka tulee ottaa huomioon maahanmuuttajien

Uskonnot YK:n ihmisoikeusneuvoston määräaikaistarkastelussa

Uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumi lausunnossaan YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun kiinnittää huomiota uskontoihin. Yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (Universal Periodic Review, UPR) on YK:n ihmisoikeusneuvoston yhteyteen perustettu valtioiden välisen vertaistarkastelun mekanismi. Sen avulla neuvosto tarkastelee noin neljän vuoden välein kaikkien

USKOT-foorumi islamofobia-teemaisessa MEET-konferenssissa Norjassa

Norjan Kristiansandissa järjestetyssä kansainvälisessä MEET (Muslim Empowerment Engagement Program) -konferenssissa 5.-6.5.2022 USKOT-foorumin puheenjohtaja Pia Jardi, toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston jäsen Merilii Mykkänen toivat esiin Suomen näkökulmia islamofobiaan ja uskontoyhteistyöhön. Ongelmien määrittelyjen perusteella

Koulujen uskonnonopetus ukrainalaisten tukena

Ukrainan sodan vuoksi Suomeen tulee runsaasti uusia pakolaisia. Ukrainan väkiluku on lähes 45 miljoonaa, joista ortodokseja n. 70 % väestöstä, eli n. 31 miljoonaa, katolilaisia n. 4,5 miljoonaa, muslimeja n. 1 miljoona, juutalaisia sekä erilaisia

Uskonnolliset yhdyskunnat merkityksellisiä vapaaehtoistoiminnassa

Vapaaehtoistoiminta on tutkitusti ihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävä tekijä, kun Suomen väestö ikääntyy kiihtyvällä vauhdilla. Yhteiskunnan ikääntymisessä ei ole kyse vain iäkkäiden määrän kasvusta vaan koko väestön ikärakenteen muutoksesta. Vapaaehtoistoiminnasta saadut ihmisten hyvinvointia edistävät hyödyt

Lausunto oikeusministeriölle: Yhdenvertaisuuslain muutokset edistäisivät uskonnonvapauden toteutumista

USKOT-foorumi vastasi huhtikuussa 2022 oikeusministeriön lausuntopyyntöön mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta. Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta on valmisteltu työryhmässä ja alajaostossa, jotka asetettiin ajalle 10.6.2021-31.5.2022. Molemmille kokoonpanoille on asettamispäätöksessä annettu omat tehtävät ja molemmilla on ollut niissä itsenäinen toimivalta.  USKOT-foorumi

Katsomusaineiden opetus esillä pohjoismaisessa katolisten opetusjohtajien kokouksessa

USKOT-foorumi osallistui pohjoismaiden katolisten opetusjohtajien vuosikokoukseen Helsingissä. Nordic Catechetical Conference 2022 järjestettiin Kulttuurikeskus Sofiassa 20.4.–22.4.2022. Kokoukseen osallistuivat isäntämaa Suomen lisäksi Ruotsin, Norjan, Tanskan sekä Islannin katolisten kirkkojen opetusasioista vastaavat edustajat. Lisäksi pohjoismaiden piispain konferessia edusti pyhän

Nuoret aikuiset eri katsomuksista siivoavat juutalaisen hautausmaan Helsingissä toukokuussa – tervetuloa mukaan!

USKOT-foorumi järjestää Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ja Helsingin juutalaisen seurakunnan nuorten aikuisten avustuksella juutalaisen hautausmaan kevätsiivouksen 16.5.2022 klo 16.30. Kokoontuminen synagogalla Malminkatu 26, Helsinki. Hautausmaan siivoamisen jälkeen nautimme tarjoilusta. Toivotamme tervetulleiksi eri katsomuksia omaavia nuoria ja

Suomen Hindufoorumi USKOT-foorumin tarkkailijajäseneksi

Uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumin mandaatti laajenee entisestään – Suomen Hindufoorumi on hakenut Foorumin tarkkailijajäsenyyttä. Foorumin hallitus päätti esittää 28.4.2022 järjestettävälle vuosikokoukselle hakemuksen hyväksymistä. Suomen Hindufoorumi ry on vuonna 2019 perustettu poliittisesti sitoutumaton suomalaisten hindulaisten yhteisöjen valtakunnallinen

Uskonnon käyttämistä väkivallan oikeutuksena ei pidä hyväksyä

Uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumin jäsenyhteisöt kristinuskosta, islamista, juutalaisuudesta, buddhalaisuudesta ja myöhempien aikojen pyhistä tuomitsevat uskonnon käyttämisen väkivallan ja hyökkäyspolitiikan välineenä. Venäjän ortodoksisen kirkon päämies, Moskovan patriarkka Kirill, on avoimesti osoittanut tukevansa Venäjän aloittamaa sotaa Ukrainassa. Suomen ortodoksisen kirkon

USKOT-foorumin vuosikertomus 2021

USKOT-foorumi perustettiin tammikuussa 2011. Foorumin toiminnasta on tullut vuosien saatossa laaja-alaista ja monipuolista. USKOT-foorumin kaltaiselle toimijalle on tilausta yhteiskunnassamme. Tämä näkyy siinä, että kysyntää on moneen suuntaan: ainoastaan vuodessa lausuntopyynnöt ovat moninkertaistuneet, yhteistyöpyynnöt ja -hankkeet

Kannanotto oikeusministeriölle: Pakkoavioliitot tulisi kriminalisoida

Pakkoavioliittojen kriminalisointi nykyisellä tavalla ihmiskauppana tai pakottamisena ei yksinkertaisesti toimi, toteavat Naisjärjestöjen Keskusliitto ja Monika-Naiset liitto ry. Suomessa tunnistetaan vuosittain kymmeniä pakkoavioliittojen uhreja, mutta yhtään ainoata tuomiota avioliittoon pakottamisesta ei ole annettu. Tämä osoittaa, että

Load More Posts