Loading...
Toiminta2018-12-28T12:17:02+00:00

Tervetuloa Uskontojen kylään Maailma kylässä -festivaalilla!

Uskontojen kylä Maailma kylässä-virtuaalifestivaalilla 29.5.–30.5.2021 Tule Uskontojen kylään kohtaamaan kristityt, muslimit, juutalaiset, bahá’ít, mormonit, buddhalaiset ja krishnat. Kylä on rauhan rakentamisen paikka. Uskontojen kylä mahdollistaa Maailma kylässä -festivaalin virtuaaliständillä sukelluksen eri uskontojen tapaan tarkastella maailmaa ja

USKOT-foorumin uusi puheenjohtaja Pia Jardi: ”Naiset ovat aktiivisia uskonnollisia toimijoita”

USKOT-foorumin vuosikokouksessa 10.3.2021 järjestölle valittiin uusi hallitus.  Naiset johtavat USKOT-foorumia seuraavan kaksivuotiskauden. Hallituksen puheenjohtajan tehtävään nimettiin ensimmäistä kertaa nainen, Suomen Islamilaisen Neuvoston varapuheenjohtaja Pia Jardi. Varapuheenjohtajiksi nimettiin Yvonne Westerlund Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvostosta sekä piispa

USKOT-foorumi antoi oikeusministeriölle lausunnon yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

USKOT-foorumi antoi maaliskuussa 2021 oikeusministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi turvallinen oikeusvaltio, johon sisältyy vastuullinen rikosseuraamusjärjestelmä, rikoslaki ja rikosuhrien aseman parantaminen. Tavoitteeseen

Turvallisuus, positiivinen uskonnonvapaus, osallisuus, uskontolukutaito ja vuoropuhelu – USKOT-foorumin kuntavaalitavoitteet

USKOT-foorumi on lähettänyt vuoden 2021 kuntavaalitavoitteensa kaikille Suomen kuntavaaliehdokkaille. Kuntapäättäjien on hyvä tutustua seuraaviin tavoitteisiimme, joilla haluamme vahvistaa uskontorauhan rakentamista moniuskontoisessa yhteiskunnassamme. Kutsumme kuntapäättäjiä aktiivisesti edistämään ja tukemaan tavoitteiden toteutumista. 1. Turvallisuuden takaaminen kaikille   Uskontoperusteisten

USKOT-foorumin vuosikertomus 2020

Vuonna 2020 USKOT-foorumin toiminnan tavoitteena oli toiminnan vakiinnuttaminen ja vaikuttaminen.  Vuosi toi mukanaan odottamattomia haasteita koronaviruspandemian vuoksi. Maaliskuussa 2020 Foorumin työntekijät siirtyivät etätöihin ja hallitus ja jaostot kokoontuivat niin ikään ainoastaan etäyhteyksin. Tapahtumia peruutettiin ja

Järjestä dialogikeskustelu yhteisymmärrysviikolla!

USKOT-foorumi kutsuu kaikki mukaan yhteisymmärrysviikolle puhumaan dialogia! YK:n kansainvälisellä uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikolla (World Interfaith Harmony Week) 1.-7.2.2021 järjestetään yhteisymmärrystä edistäviä tapahtumia. Viikon tapahtumia koordinoi Fokus ry. Yhteisymmärrysviikon tavoitteena on kannustaa tavallisia ihmisiä arjen vuoropuheluun

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta

1. USKOT-foorumista Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry (jäljempänä USKOT-foorumi) on uskontojen yhteistyöjärjestö, joka edustaa kolmea uskontokuntaa: kristinuskoa, islamia ja juutalaisuutta. Foorumin perustajäsenyhteisöjä ovat Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Ekumeeninen Neuvosto

USKOT-foorumi on laatinut strategian vuosille 2021–2024

USKOT-foorumin strategia vuosille 2021–2024 hyväksyttiin 1.12.2020. Strategia takaa Foorumin toiminnan tarkoituksenmukaisuuden ja tavoitteellisuuden entistä vahvemmin. Strategiaa alettiin työstää vuoden 2019 lopussa, jolloin USKOT-foorumin hallitus kävi neuvotteluja strategian tarpeesta ja sen laajuudesta. Foorumin henkilökunta, hallitus ja jaostot

USKOT-foorumi julkaisee oppaan yhdenvertaisuudesta katsomusaineiden opetuksessa

USKOT-foorumi julkaisee Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2020: Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen perusopetuksessa erityisesti silmällä pitäen katsomusaineita. Opas sisältää kattavan esityksen asiaa sääntelevistä kansainvälisistä sopimuksista ja kansallisesta lainsäädännöstä. Oikeussuojakeinojen osalta on noudatettu samaa jakoa: kansainväliset valvontaelimet ja kansalliset

Rauhankävely toi uskontojen rauhanomaisen yhteiselon katukuvaan

USKOT-foorumi järjesti torstaina 22.10.2020 uskontojen rauhankävelyn jo viidettä kertaa. Syksyisestä sadesäästä huolimatta reilut kuusikymmentä kristittyä, muslimia, juutalaista, buddhalaista, myöhempien aikojen pyhää ja muiden katsomusten edustajaa käveli yhdessä reitin Helsingin juutalaisen seurakunnan synagogalta Suomen Islam-seurakunnan moskeijan

Uskontojen rauhankävely Helsingissä 22.10.2020

Kävelemme jälleen yhdessä rauhan puolesta Helsingissä 22.10.2020 klo 15 – 16.15! Uskontojen yhteinen rauhankävely on merkki ystävyydestä ja halusta edistää rauhaa ja turvallisuutta Suomessa, Euroopassa ja maailmassa. Erilaiset uskonnolliset yhteisöt voivat elää sovinnossa rinnakkain ja

USKOT-foorumin hallitus tapasi evankelis-luterilaisen kirkon piispat

Pitkään suunniteltu tapaaminen USKOT-foorumin hallituksen ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen kesken järjestyi 7.9.2020. Helsingin juutalainen seurakunta kutsui osallistujat luokseen. USKOT-foorumin toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio esitteli Foorumin toimintaa ja ajankohtaisia aiheita ja kutsui piispat tulevalle rauhankävelylle. Hallituksen

Aatos ja Amine – Dialogi rauhan välineenä -webinaarista julkaistiin tallenne

USKOT-foorumi ja Rauhankasvatusinstituutti järjestivät 20.8.2020 webinaarin uskonto- ja katsomusdialogista peilaten teemaa Aatos ja Amine -elokuvaan. Webinaarin moderaattorina toimi USKOT-foorumin uskonnonopetusjaoston puheenjohtaja, Helsingin juutalaisen yhteiskoulun opettaja Daniel Weintraub. Panelisteina olivat Espoon kaupungin nuorisovaltuutettu Salma Heib, Aatos ja

Uskonnonopetusjaosto ja ihmisoikeusjaosto tapasivat opetusministerin valtiosihteerin

USKOT-foorumin uskonnonopetusjaosto ja ihmisoikeusjaosto tapasivat opetusministeri Li Anderssonin valtiosihteeri Minna Kelhän 13.8.2020. Paikan päällä valtiosihteerin tapasivat uskonnonopetusjaoston puheenjohtaja Daniel Weintraub, ihmisoikeusjaoston puheenjohtaja Atik Ali ja uskonnonopetusjaoston jäsen Pekka Iivonen. Zoom-yhteyden välityksellä tapaamisessa mukana olivat uskonnonopetusjaoston

Load More Posts