Loading...
Toiminta2018-12-28T12:17:02+00:00

Turvallisuus, positiivinen uskonnonvapaus, osallisuus, uskontolukutaito ja vuoropuhelu – USKOT-foorumin kuntavaalitavoitteet

USKOT-foorumi on lähettänyt vuoden 2021 kuntavaalitavoitteensa kaikille Suomen kuntavaaliehdokkaille. Kuntapäättäjien on hyvä tutustua seuraaviin tavoitteisiimme, joilla haluamme vahvistaa uskontorauhan rakentamista moniuskontoisessa yhteiskunnassamme. Kutsumme kuntapäättäjiä aktiivisesti edistämään ja tukemaan tavoitteiden toteutumista. 1. Turvallisuuden takaaminen kaikille   Uskontoperusteisten

USKOT-foorumin vuosikertomus 2020

Vuonna 2020 USKOT-foorumin toiminnan tavoitteena oli toiminnan vakiinnuttaminen ja vaikuttaminen.  Vuosi toi mukanaan odottamattomia haasteita koronaviruspandemian vuoksi. Maaliskuussa 2020 Foorumin työntekijät siirtyivät etätöihin ja hallitus ja jaostot kokoontuivat niin ikään ainoastaan etäyhteyksin. Tapahtumia peruutettiin ja

Järjestä dialogikeskustelu yhteisymmärrysviikolla!

USKOT-foorumi kutsuu kaikki mukaan yhteisymmärrysviikolle puhumaan dialogia! YK:n kansainvälisellä uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikolla (World Interfaith Harmony Week) 1.-7.2.2021 järjestetään yhteisymmärrystä edistäviä tapahtumia. Viikon tapahtumia koordinoi Fokus ry. Yhteisymmärrysviikon tavoitteena on kannustaa tavallisia ihmisiä arjen vuoropuheluun

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta

1. USKOT-foorumista Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry (jäljempänä USKOT-foorumi) on uskontojen yhteistyöjärjestö, joka edustaa kolmea uskontokuntaa: kristinuskoa, islamia ja juutalaisuutta. Foorumin perustajäsenyhteisöjä ovat Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Ekumeeninen Neuvosto

USKOT-foorumi on laatinut strategian vuosille 2021–2024

USKOT-foorumin strategia vuosille 2021–2024 hyväksyttiin 1.12.2020. Strategia takaa Foorumin toiminnan tarkoituksenmukaisuuden ja tavoitteellisuuden entistä vahvemmin. Strategiaa alettiin työstää vuoden 2019 lopussa, jolloin USKOT-foorumin hallitus kävi neuvotteluja strategian tarpeesta ja sen laajuudesta. Foorumin henkilökunta, hallitus ja jaostot

USKOT-foorumi julkaisee oppaan yhdenvertaisuudesta katsomusaineiden opetuksessa

USKOT-foorumi julkaisee Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2020: Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen perusopetuksessa erityisesti silmällä pitäen katsomusaineita. Opas sisältää kattavan esityksen asiaa sääntelevistä kansainvälisistä sopimuksista ja kansallisesta lainsäädännöstä. Oikeussuojakeinojen osalta on noudatettu samaa jakoa: kansainväliset valvontaelimet ja kansalliset

Rauhankävely toi uskontojen rauhanomaisen yhteiselon katukuvaan

USKOT-foorumi järjesti torstaina 22.10.2020 uskontojen rauhankävelyn jo viidettä kertaa. Syksyisestä sadesäästä huolimatta reilut kuusikymmentä kristittyä, muslimia, juutalaista, buddhalaista, myöhempien aikojen pyhää ja muiden katsomusten edustajaa käveli yhdessä reitin Helsingin juutalaisen seurakunnan synagogalta Suomen Islam-seurakunnan moskeijan

Uskontojen rauhankävely Helsingissä 22.10.2020

Kävelemme jälleen yhdessä rauhan puolesta Helsingissä 22.10.2020 klo 15 – 16.15! Uskontojen yhteinen rauhankävely on merkki ystävyydestä ja halusta edistää rauhaa ja turvallisuutta Suomessa, Euroopassa ja maailmassa. Erilaiset uskonnolliset yhteisöt voivat elää sovinnossa rinnakkain ja

USKOT-foorumin hallitus tapasi evankelis-luterilaisen kirkon piispat

Pitkään suunniteltu tapaaminen USKOT-foorumin hallituksen ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen kesken järjestyi 7.9.2020. Helsingin juutalainen seurakunta kutsui osallistujat luokseen. USKOT-foorumin toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio esitteli Foorumin toimintaa ja ajankohtaisia aiheita ja kutsui piispat tulevalle rauhankävelylle. Hallituksen

Aatos ja Amine – Dialogi rauhan välineenä -webinaarista julkaistiin tallenne

USKOT-foorumi ja Rauhankasvatusinstituutti järjestivät 20.8.2020 webinaarin uskonto- ja katsomusdialogista peilaten teemaa Aatos ja Amine -elokuvaan. Webinaarin moderaattorina toimi USKOT-foorumin uskonnonopetusjaoston puheenjohtaja, Helsingin juutalaisen yhteiskoulun opettaja Daniel Weintraub. Panelisteina olivat Espoon kaupungin nuorisovaltuutettu Salma Heib, Aatos ja

Uskonnonopetusjaosto ja ihmisoikeusjaosto tapasivat opetusministerin valtiosihteerin

USKOT-foorumin uskonnonopetusjaosto ja ihmisoikeusjaosto tapasivat opetusministeri Li Anderssonin valtiosihteeri Minna Kelhän 13.8.2020. Paikan päällä valtiosihteerin tapasivat uskonnonopetusjaoston puheenjohtaja Daniel Weintraub, ihmisoikeusjaoston puheenjohtaja Atik Ali ja uskonnonopetusjaoston jäsen Pekka Iivonen. Zoom-yhteyden välityksellä tapaamisessa mukana olivat uskonnonopetusjaoston

Webinaari: Aatos ja Amine – Dialogi rauhan välineenä 20.8.2020

20.8.2020 klo 17.00–18.15, Zoom-sovellus USKOT-foorumi ja Rauhankasvatusinstituutti järjestävät webinaarin uskonto- ja katsomusdialogista peilaten Aatos ja Amine -elokuvaan. Webinaarin moderaattorina toimii USKOT-foorumin uskonnonopetusjaoston puheenjohtaja, Helsingin juutalaisen yhteiskoulun opettaja Daniel Weintraub. Panelistit: Salma Heib, Espoon kaupungin nuorisovaltuutettu

USKOT-foorumi mukana yleiseurooppalaisessa webinaarissa

CFCF (Cities Faith and Community Forum) -verkosto järjesti ensimmäisen yleiseurooppalaisen verkkokokouksensa keskiviikkona 17. kesäkuuta 2020. Kokouksen aiheena oli "Post-COVID: The role faith communities can play in rehabilitating European cities". Webinaarissa kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja uskontojen roolista koronaviruspandemian

Lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon valmisteluun

Hallitusohjelman toimintasuunnitelmaan on kirjattu laadittavaksi valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko, jonka tarkoituksena on luoda yhtenäinen pohja valtioneuvoston toiminnalle. Selonteko on valtioneuvoston strategisen toiminnan linjaus, jossa tarkastellaan perus- ja ihmisoikeuksien toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia kansainvälisellä, EU- ja kansallisella tasolla sekä

USKOT-foorumi laajeni

USKOT-foorumiin liitettiin 16.6. tarkkailijajäseniksi Suomen Buddhalainen Unioni ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko. USKOT-foorumin perustajauskonnot ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam. -Saamme laajemman mandaatin edustaa yhdessä uskontojen näkökulmaa yhteiskunnassa, toteaa USKOT-foorumin puheenjohtaja Yaron Nadbornik. -Toiminnassamme

Koronaviruspandemian vaikutukset USKOT-foorumiin

Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeusaika on muuttanut uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumin arkea monella tavalla. Järjestölle ja uskontojen yhteistyölle poikkeusaika on merkinnyt yhteistyön tiivistymistä sekä jäsenyhteisöjen että viranomaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Arkinen haasteemme on ollut läsnä myös poikkeusaikana:

Erätaukokeskustelu uskontojen roolista poikkeusaikana

USKOT-foorumi järjesti 27.5. jäsenistölleen erätaukokeskustelun, jossa selvitettiin, mitä ajatuksia sosiaalinen eristäytyminen on herättänyt ja miten uskonto on tullut esiin poikkeusaikana. Keskustelun tavoitteena oli saada syvempää ymmärrystä siitä, millaista on elää poikkeusajan Suomessa juuri nyt. Keskusteluun

Load More Posts