/Jaostot

Jaostot

Jaostojen kokoonpanot

Ihmisoikeusjaosto | Kansainvälisten asioiden jaosto | Uskonnonopetusjaosto | Viestintäjaosto | Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto

Vakaumustahto-lomake

Vakaumustahto on kuin hoitotahto, mutta vakaumuksen näkökulmasta. Se tarjoaa konkreettisen keinon ilmaista ja säilyttää oma vakaumus hoivapalveluissa. Lomake on täysin