//Oulun moskeijaiskuihin on reagoitava

Oulun moskeijaiskuihin on reagoitava

”Moskeijoiden turvallisuusresursseja on lisättävä ja vihanlietsonnan on loputtava”, toteaa USKOT-foorumin puheenjohtaja, piispa Kaarlo Kalliala.

Uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumi ilmaisee huolensa Oulussa toistuvasti tehtyjen moskeijaiskujen vuoksi ja vaatii toimia muslimien turvallisuuden takaamiseksi. Varhain tiistaiaamuna 26.2. Oulun keskustassa sijaitsevan Pohjois-Suomen islamilaisen yhteisön rukoushuoneen ikkuna rikottiin ja sisään heitettiin savukranaatti. Tämä oli jo yhdeksäs Oulun moskeijaan kohdistunut ilkivallanteko muutaman viime vuoden aikana. Pelkästään viime joulukuussa iskuja tehtiin kaksi.

Turvallisuuden takaaminen on yhteiskunnan tehtävä

USKOT-foorumi edustaa valtaosaa Suomen juutalaisista, kristillisistä ja islamilaisista yhteisöistä. Foorumin jäsenyhteisöt pitävät tärkeänä, että jokaiselle uskonnolliselle yhteisölle taataan vapaus harjoittaa uskontoaan rauhassa ja kaikkia uskonnollisia yhteisöjä ja niiden pyhiä tiloja kunnioitetaan.

”Uskonnonvapaus on ihmisoikeus, eikä se toteudu, jos uskonnollisilla yhteisöillä ei ole turvallisia puitteita toiminnalleen”, sanoo USKOT-foorumin puheenjohtaja, piispa Kaarlo Kalliala.

USKOT-foorumi vetoaakin viranomaisiin, jotta moskeijoiden turvallisuus varmistetaan ja muslimeille taataan näin vapaus ja rauha harjoittaa uskontoaan. Tässä tilanteessa tämä edellyttää myös yhteisöjen taloudellista tukemista. Monet islamilaiset yhteisöt toimivat täysin vapaaehtoisten varassa ja hyvin pienin taloudellisin resurssein. Turvatoimiin ei usein ole lainkaan rahoitusta.

Vihanlietsontaa ei saa sietää

Media voi olennaisesti vaikuttaa asenneilmapiiriin. Ilkivaltaan moskeijoita kohtaan lienee vaikuttanut Oulun seksuaalirikosvyyhtiin liittyvä uutisointi. Pohjois-Suomen islamilainen yhteisö on yksiselitteisesti julkisesti tuominnut seksuaalirikokset, eikä tapahtumilla ole mitään tekemistä seurakunnan jäsenten tai islamin kanssa.

USKOT-foorumi pitää tärkeänä, ettei uskonnollisia ryhmiä mediassa leimata. ”Edes rivien välissä ei pidä vihjata, että kokonaisia ryhmät olisivat epäilyttäviä tai syypäitä rikoksiin”, Kalliala painottaa. ”Vihaa ja vastakkainasettelua tulee ehkäistä tuomitsemalla vihanilmaukset yksiselitteisesti. Tämä pätee kaikilla tasoilla, niin poliitikkojen, lehdistön kuin tavallisten kansalaisten puheessa ja toiminnassa.”

Oulun iskujen kaltainen ilkivalta ja vihanilmaukset muslimeita kohtaan lisäävät turvattomuuden tunnetta ja vaikuttavat muslimien elämään kaikkialla Suomessa. Osa muslimeista kertoo viime aikoina vältelleensä ulkona liikkumista tai luopuneensa islamilaisesta vaatetuksesta vihanilmausten pelossa. Tämä käy ilmi USKOT-foorumin yhteistyössä Rikosuhripäivystyksen kanssa laatimasta ”Uhrien kokemuksia viharikoksista Suomessa vuosina 2014–2019” -raportista, joka ilmestyy ensi viikolla.

2020-01-17T09:43:46+02:00