//Raportti USKOT-foorumin toiminnasta alkuvuodelta 2019

Raportti USKOT-foorumin toiminnasta alkuvuodelta 2019

Olemme koostaneet raportin USKOT-foorumin kevätkauden 2019 toiminnasta.

Vuosi 2019 on Foorumin yhdeksäs toimintavuosi. Sääntöjensä mukaan USKOT-foorumin päämääränä on vaalia yhteiskuntarauhaa maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä Foorumin tärkeäksi katsomissa asioissa. Foorumin toiminta on ollut laaja-alaista ja monipuolista. USKOT-foorumin kaltaiselle toimijalle on tilausta yhteiskunnassamme. Tämä näkyy siinä, että kysyntää on moneen suuntaan. Foorumin sujuvan toiminnan edellytyksenä on se, että tehdään tietoisia valintoja Foorumin roolin, tavoitteiden ja toiminnan suhteen. 

Vuoden 2019 tavoitteina on USKOT-foorumin toiminnan selkeyttäminen, ydinviestimme määrittely sekä näiden pohjalta tapahtuva linjakas ja järjestelmällinen vaikuttamistyö. 

Lue lisää: USKOT-foorumin puolivuotisraportti 2019

2020-01-17T09:37:01+02:00