/, Uutiset, Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto/USKOT-foorumi on antanut oikeusministeriölle lausunnon koskien Against Hate -hankkeen suosituksia

USKOT-foorumi on antanut oikeusministeriölle lausunnon koskien Against Hate -hankkeen suosituksia

USKOT-foorumi on antanut oikeusministeriölle lausunnon koskien Against Hate -hankkeen suosituksia viharikosten ja vihapuheen vastaiseen työhön. Hankkeen toiminta keskittyy viharikosraportoinnin kehittämiseen, viranomaisten vihapuheen vastaisten toimintavalmiuksien vahvistamiseen sekä viharikosten uhrien tukemiseen. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus –ohjelmasta (2014-2020). Hanke toteutetaan ajalla 1.12.2017-30.11.2019.

Suositukset perustuvat osaksi hankkeeseen kuuluvaan maaliskuussa 2019 julkaistuun, USKOT-foorumin ja Rikosuhripäivystyksen toteuttamaan, uhrien kokemuksiin perustuvaan viharikosraporttiin. USKOT-foorumin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston valmistelemassa lausunnossa todettiin, että työskentely uhrien tukemiseksi ja ohjaamiseksi tukipalveluiden piiriin on raportin perusteella erityisen merkittävää – raportin vastauksissa nousi esiin juuri viharikosten uhrien epätietoisuus avunsaannin mahdollisuuksista ja rikoksen tuntomerkeistä.

USKOT-foorumin lausunnossa nostettiin myös esiin, että uskonnollisten yhdyskuntien lähestyminen ja kuuleminen on tärkeää, kun tietoa viharikoksista kerätään. Kuten uhrien kokemuksiin perustuva viharikosraportti osoittaa, uskonto on useasti osa moniperustaista syrjintää myös rasistisina tutkituissa viharikoksissa. Rikoksen motiivien erottaminen toisistaan vaikuttaakin olevan uhrin näkökulmasta usein keinotekoista. Tämä tulisi ottaa huomioon entistä tehokkaammin viharikosten ja -puheen vastaisessa työssä.

2020-01-17T09:34:03+02:00