/, Uutiset/Lausunto oikeusministeriölle rasismin- ja syrjinnänvastaisen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelman laatimiseen

Lausunto oikeusministeriölle rasismin- ja syrjinnänvastaisen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelman laatimiseen

USKOT-foorumi ry on uskontojen yhteistyöjärjestö, joka edustaa viittä uskontokuntaa: kristinuskoa, islamia, juutalaisuutta, buddhalaisuutta ja myöhempien aikojen pyhiä. Foorumin perustajäsenyhteisöjä ovat Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN), Suomen Islam-seurakunta ja Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE). Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko sekä Suomen Buddhalainen Unioni liittyivät Foorumin tarkkailijajäseniksi vuonna 2020. Tarkkailijajäsenyys kestää kaksi vuotta ennen sitoutumista varsinaiseksi jäseneksi.

Nostamme toimintaohjelman suunnittelussa esiin tärkeäksi osaksi uskontoihin liittyvän rakenteellisen syrjinnän huomioimisen. Erityisesti näkyvästi eri uskontokuntiin kuuluvat ihmiset kokevat syrjintää kaikilla elämän osa-alueilla työelämästä koulutukseen. Esimerkiksi huivia kantavat musliminaiset joutuvat kohtaamaan syrjintää arkielämässään ja usein syrjinnän motiivina on rasismi. Yleisesti uskonnollisten symbolien näkyvyyteen yhteiskunnassa suhtaudutaan kielteisesti.

Rasisminvastaiseen politiikkaan kuuluu Suomen laajan ja monimuotoisen uskonnollisuuden huomioonottaminen. Esimerkiksi poikien ympärileikkaukseen ja eläinten teurastukseen liittyvässä lainsäädännössä tulee kuulla uskonnollisia yhteisöjä, joita asia koskettaa. Mitä pienempi määrä kannattajia tietyllä uskonnollisella suuntauksella on, sitä vaikeampaa sen jäsenten on tulla kuulluksi poliittisessa päätöksenteossa. USKOT-foorumi on laajasti verkostoitunut suomalaisella uskonnollisella kentällä ja pyytää tulla kuulluksi uskonnolliseen syrjintään liittyvässä lainsäädännössä.

 

Helsingissä 30.10.2020

 

Yaron Nadbornik

USKOT-foorumin puheenjohtaja

 

Pia Jardi

USKOT-foorumin varapuheenjohtaja

 

2020-10-30T11:18:48+02:00