/, Uutiset/Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle selontekoon kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle selontekoon kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

USKOT-foorumi ry on uskontojen yhteistyöjärjestö, joka edustaa viittä uskontokuntaa: kristinuskoa, islamia, juutalaisuutta, buddhalaisuutta ja myöhempien aikojen pyhiä. Foorumin perustajäsenyhteisöjä ovat Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN), Suomen Islam-seurakunta ja Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE). Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko sekä Suomen Buddhalainen Unioni liittyivät Foorumin tarkkailijajäseniksi vuonna 2020. Tarkkailijajäsenyys kestää kaksi vuotta ennen sitoutumista varsinaiseksi jäseneksi.

Kotouttamisen edistämisessä on tärkeää ottaa huomioon uskontojen monimuotoisuus. Ihmisillä on oikeus saada kulttuurin ja uskonnon opetusta ja tukea identiteetin muodostamiselle.

Evankelis-luterilainen kirkko toimii jo nyt kuntien ammattimaisena yhteistyökumppanina. Muutkin uskonnolliset yhteisöt ovat keskeisiä maahanmuuttajien elämässä ja yhteistyötä niiden kanssa olisi hyödyllistä vahvistaa. Uskonnolliset yhteisöt ovat merkittäviä hyvinvoinnin edistäjiä. Pidämme tärkeänä sisällyttää lakiin kunnan velvoite tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden, myös seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Selkeät yhteistyörakenteet ja -toimintakäytännöt ovat välttämättömiä.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden tasa-arvoinen toteutuminen ei saa riippua henkilön kulttuurista, uskonnosta tai kielestä. Sosiaalipalveluissa paljon yhteistyömahdollisuuksia seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhteisöjen kanssa (esim. perheneuvonta, muu perhetyö, diakonia, nuorisotyö, sovittelu). Uskonnolliset yhteisöt tulee nähdä yhteistyökumppaneina, joiden tuottamia sosiaalipalveluja kunnat voivat tukea taloudellisin avustuksin, tiloja tarjoamalla ja ohjaamalla kuntalaisia järjestöjen toiminnan piiriin, kuten vertaistukeen tai vapaaehtoistoimintaan.

Kaikkien kuntien kotouttamisohjelmiin tulee edelleenkin merkitä yhteistyö uskonnollisten yhteisöjen kanssa ja oman uskonnon opetuksen merkitys kotoutumisessa. Sote-henkilöstöllä olisi hyvä olla sellainen uskontojen tuntemus, että uskonnot voidaan nähdä voimavarana ja luottamusta ja yhteyttä vahvistavana tekijänä.

 

Helsingissä 30.10.2020

Yaron Nadbonrik
USKOT-foorumin puheenjohtaja

Katri Kuusikallio
USKOT-foorumin toiminnanjohtaja

 

2020-10-30T13:04:05+02:00