/, Jaostot, Julkaisut, Uskonnonopetusjaosto, Uutiset/USKOT-foorumi julkaisi oppaan katsomusaineiden opetuksen tueksi lapsen oikeuksien päivänä

USKOT-foorumi julkaisi oppaan katsomusaineiden opetuksen tueksi lapsen oikeuksien päivänä

(Kuvassa oppaan kirjoittajat Atik Ali, Suaad Onniselkä ja Sirpa Okulov)

Uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumi julkaisi 20.11.2020 lapsen oikeuksien päivänä oppaan yhdenvertaisuuden edistämiseen perusopetuksessa erityisesti silmällä pitäen katsomusaineita.

Uskonnonopetus on sidottu moneen lakiin ja asetukseen toisin kuin muut oppiaineet. Erityisesti koulutoimen henkilökunnalta puuttuu usein riittävä tieto uskonnonopetuksesta. Nyt keskeiset asiat opetuksen säädöksistä ja niihin liittyvistä oikeussuojakeinoista on koottu yhteen oppaaseen, joka on tarkoitettu opetushenkilöstön lisäksi myös muita viranhaltijoita ja oppilaiden huoltajia varten.

Oman uskonnon opetus on erityisen merkittävää vähemmistöuskontojen näkökulmasta. Samalla tavalla kuin elämänkatsomustiedon opetus on tärkeää uskonnottomille, oman uskonnon opetus vahvistaa uskonnollisten vähemmistöjen inkluusiota koulujärjestelmässä.

Virtuaalisessa julkaisutilaisuudessa opas luovutettiin eduskunnan sivistysvaliokunnalle, ja sen otti vastaan valiokunnan puheenjohtaja Paula Risikko. Risikko totesi puheenvuorossaan, että opas on tärkeä, sillä ymmärtämällä erilaisia uskontoja ja elämänkatsomuksia laajennamme omaa sivistystämme. Tilaisuudessa kuultiin Paula Risikon lisäksi puheenvuorot USKOT-foorumin puheenjohtaja Yaron Nadbornikilta sekä oppaan kirjoittajilta Atik Alilta, Sirpa Okulovilta ja Suaad Onniselkältä.

Oppaan kirjoittaja, luokanopettaja Sirpa Okulov työskentelee Suomen ortodoksisen kirkon kasvastusasiain koordinaattorina: ”Toimeni perustettiin kirkon keskushallintoon auttamaan perheitä ja opettajia uskonnonopetukseen liittyvissä kysymyksissä. Törmään työssäni jatkuvasti yhdenvertaisuuskysymyksiin ja tietämättömyyteen yleisistä säädöksistä. Oppaalle on siis ehdottomasti tilausta.”

Opas on ladattavissa sähköisenä versiona täältä (päivitetty huhtikuussa 2022). Oppaan voi tilata myös painotuotteena USKOT-foorumista. 

Tallenne oppaan julkaisutilaisuudesta:

 

2022-04-28T07:31:47+03:00