//USKOT-foorumi on laatinut strategian vuosille 2021–2024

USKOT-foorumi on laatinut strategian vuosille 2021–2024

USKOT-foorumin strategia vuosille 2021–2024 hyväksyttiin 1.12.2020. Strategia takaa Foorumin toiminnan tarkoituksenmukaisuuden ja tavoitteellisuuden entistä vahvemmin.

Strategiaa alettiin työstää vuoden 2019 lopussa, jolloin USKOT-foorumin hallitus kävi neuvotteluja strategian tarpeesta ja sen laajuudesta. Foorumin henkilökunta, hallitus ja jaostot ovat olleet tiiviisti mukana strategian työstämisessä. Hallituksen jäsen Yvonne Westerlund järjesti Foorumin jaostoille keväällä 2020 SWOT-analyysityöpajat. Niiden tuloksena strategiassa huomioidaan Foorumin vahvuudet ja haasteet sekä ennakoidaan toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset toimintaan.

Strategiassa määritellään USKOT-foorumin missio, visio ja arvot. Foorumin tarkoituksena on vaalia yhteiskuntarauhaa maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä sekä yhteiskunnallista toimintaa Foorumin tärkeiksi katsomissa asioissa ja verkostoissa.

Foorumin tavoitteena on olla keskeinen asiantuntija- ja yhteistyöelin uskontojen alalla. Foorumi edistää uskonnonvapautta ja asiallista yhteiskunnallista keskustelua uskonnoista ja niiden merkityksestä yhteiskuntarauhan näkökulmasta ja tekee aktiivista vaikuttamistyötä.

Foorumin keskeisiä arvoja ovat uskonnonvapaus, kunnioitus, avoimuus, yhdenvertaisuus, uskonnollisen moninaisuuden ymmärrys, vahva asiantuntijuus, aktiivisuus, rohkeus.

Seuraavan neljän vuoden aikana kutsumme useilla tavoilla uskonnollisia yhteisöjä keskinäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyötahoja mukaan toimintamme päämäärien toteuttamiseksi; teemme kulttuuriperintötietouden säilyttämistä ja jakamista ja järjestämme kaikille avoimia tilaisuuksia ja toteutamme monikanavaista viestintää ja julkaisuja.

Strategia päivitetään säännöllisesti, jotta uskontojen yhteistyöllä voidaan ehkäistä yhteiskunnallisten epäkohtien ja ristiriitojen syntymistä.

”Maailmassa on paljon enemmän rauhaa ja yhteisymmärrystä kuin erimielisyyttä ja sotaa, vaikka uutisissa näyttää toiselta!”
– 
Yaron Nadbornik, USKOT-foorumin puheenjohtaja

2020-12-03T07:58:53+02:00