/, Vuosikertomukset/USKOT-foorumin vuosikertomus 2020

USKOT-foorumin vuosikertomus 2020

Vuonna 2020 USKOT-foorumin toiminnan tavoitteena oli toiminnan vakiinnuttaminen ja vaikuttaminen.  Vuosi toi mukanaan odottamattomia haasteita koronaviruspandemian vuoksi. Maaliskuussa 2020 Foorumin työntekijät siirtyivät etätöihin ja hallitus ja jaostot kokoontuivat niin ikään ainoastaan etäyhteyksin. Tapahtumia peruutettiin ja siirrettiin verkkoon. Uskontojen yhteistyö tiivistyi ja vaikuttavuus kasvoi, kun viranomaiset ja muut yhteistyötahot luottivat Foorumin laajaan verkostoitumiseen tilanteesta tiedotettaessa.

Poikkeustilanteesta huolimatta USKOT-foorumi onnistui erityisesti vakiinnuttamisen tavoitteessaan sekä toiminnan kehittämisessä ja laajentamisessa. Foorumi kehitti varainhankintaansa ja järjestölle luotiin strategia seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Myös vuosia valmisteilla ollut jäsenpohjan laajentuminen onnistui, kun USKOT-foorumin vuosikokous hyväksyi kesäkuussa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon Suomessa ja Suomen Buddhalaisen Unionin Foorumin tarkkailijajäseniksi. Kahden vuoden tarkkailijajäsenyyden jälkeen yhteisöt voivat hakea täysivaltaista jäsenyyttä.

Vuoden 2020 vaikuttamisen teemoiksi oli nimetty 1) rauha, 2) ymmärrys ja rinnakkaiselo sekä 3) ympäristön tila ja varjelu. USKOT-foorumi teki monipuolista vaikuttamistyötä teemoihin liittyen. Foorumi muun muassa antoi lausuntoja viranomaisille, toimi neuvottelukunnissa, järjesti sekä perinteisiä että verkkotapahtumia ja teki kansainvälistä yhteistyötä.

Lue vuosikertomus (pdf)

Aiemmat vuosikertomukset

Vuosikertomus 2019

Vuosikertomus 2018

Vuosikertomus 2016

Vuosikertomus 2015

2021-02-02T07:23:05+02:00