/, Kannanotot, Uutiset, Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto/USKOT-foorumi antoi oikeusministeriölle lausunnon yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

USKOT-foorumi antoi oikeusministeriölle lausunnon yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

USKOT-foorumi antoi maaliskuussa 2021 oikeusministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi turvallinen oikeusvaltio, johon sisältyy vastuullinen rikosseuraamusjärjestelmä, rikoslaki ja rikosuhrien aseman parantaminen. Tavoitteeseen vastataan muun muassa perustamalla itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä ja huolehtimalla Istanbulin sopimuksen toimeenpanosta.

Tavoitteena on, että raportoijan tehtävänkuva kattaisi kaikki naisiin kohdistuvan väkivallan muodot ja että raportoijan toiminta olisi naiserityistä. Raportoijan tehtävät kattaisivat kuitenkin myös risteävät tilanteet, kuten eri väestöryhmiin kuuluviin naisiin kohdistuvan väkivallan.

USKOT-foorumi pitää tärkeänä, että itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä perustetaan ja sille varmistetaan pysyvä rahoitus. Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa vakava ja pitkäaikainen ongelma. Suomelle on usean kerran kansainväliseltä taholta huomautettu, että asiaan tulee puuttua (mm. YK:n CEDAW-komitean suositukset Suomelle). Uskomme, että toimiva raportointi osaltaan tulee vähentämään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa Suomessa.

Ehdotamme lain 3,1 §:n 7 kohdan sanamuodoksi: ”Valtuutettu seuraa ja hankkii tietoa naisiin kohdistuvasta väkivallasta sekä seuraa ja arvioi toimenpiteitä ja toimintaperiaatteita naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.” Raportoijan tulee seurata kansallisen lainsäädännön toimivuutta. Lakeja kyllä on, mutta niiden soveltaminen ei ole asianmukaisella tasolla. Raportoijan tehtäviin tulee kuulua myös Istanbulin sopimuksen toimeenpanon seuranta. Istanbulin sopimus, jonka Suomi on ratifioinut, määrittelee naisiin kohdistuvan väkivallan naisiin kohdistuvaksi ihmisoikeuksien loukkaamiseksi.

Esityksen mukaan naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijana tehtävän hoitamiseksi yhdenvertaisuusvaltuutetulla ei olisi oikeutta saada salassa pidettäviä tietoja. Foorumin mielestä raportoijalla tulisi olla laaja tiedonsaantioikeus. Erityisesti seksuaalirikokset jäävät muuten piiloon.

 

2021-03-03T10:19:58+02:00