/, Uutiset/Uskontojen yhteistyö vakiintuu Euroopassa – USKOT-foorumi jäsen Euroopan kansallisten uskontojenvälisten toimijoiden verkostossa

Uskontojen yhteistyö vakiintuu Euroopassa – USKOT-foorumi jäsen Euroopan kansallisten uskontojenvälisten toimijoiden verkostossa

Uskonnoilla on kansainvälisesti paljon yhteistä annettavaa, kun voimat yhdistetään yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. Ilmastonmuutos, pandemian jälkihoito, maahanmuutto ja yhdenvertaisuus ovat uskonnollisille yhteisöille yhteisiä kysymyksiä maailmanlaajuisesti. Religions for Peace –verkosto tuo yhteen uskonnollisia toimijoita ympäri maailmaa yhteiskuntarauhan edistämiseksi. Kansainvälisen verkoston lisäksi RfP:llä on alaverkostoja eri maanosissa, myös Euroopassa.

USKOT-foorumin puheenjohtaja Pia Jardi ja toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio osallistuivat Roomassa 11.–12.12.2021 Religions for Peace Europen yleiskokoukseen, jossa uskontojen eurooppalaiselle yhteistyölle luotiin uusia rakenteita ja parempia toimintamalleja.

Tärkein asia kokouksen agendalla oli Religions for Peace Europen rakenteen selkiyttäminen ja ENIB (European National Interreligious Bodies) – Euroopan kansallisten uskontojenvälisten toimijoiden verkoston virallinen perustaminen. Aiempi Religions for Peace Europe -yhdistys lopetettiin ja tilalle perustettiin uusi yhdistys uudella rakenteella.

Uuden yhdistyksen alla toimii nyt neljä rinnakkaista verkostoa: 1) the ECRL (European Council of Religious Leaders) uskonnollisille johtajille; 2) ENIB (European National Interreligious Bodies) – Euroopan kansallisten uskontojenvälisten toimijoiden verkosto; 3) the EWFN (European Women of Faith Network) -naisverkosto sekä 4) the EIYN (European Interfaith Youth Network) nuorille uskontojen yhteistyön edustajille. Verkostot voivat olla keskenään eri tavoin rakentuneita.

USKOT-foorumi valittiin ENIBin suomalaiseksi jäseneksi. ENIB muodosti yleiskokouksessa 11 hengen hallituksen, johon valittiin jäseneksi USKOT-foorumin puheenjohtaja Pia Jardi.

Paikan päällä Roomassa olivat edustajat Suomen lisäksi Albaniasta, Hollannista, Saksasta, Espanjasta, Bosniasta, Belgiasta, Italiasta, Englannista, Itävallasta, Bulgariasta ja Norjasta. Useimmista maista oli yksi tai useampi edustaja paikalla ja muutama oli lisäksi etänä. Kokouksessa oltiin etäyhteydessä ECRL:n puheenjohtajaan ja EWFN:n puheenjohtajaan sekä kuultiin Religions for Peace Internationalin pääsihteerin Azza Karamin puheenvuoro kokoukselle.

Kokouksen lisäksi Jardi ja Kuusikallio pääsivät tutustumaan Rooman matkansa aikana paikallisiin toimijoihin, kuten Vatikaanin uskontojenväliseen työhön sekä paikalliseen bahá’í-yhteisöön.

 

2021-12-16T08:15:01+02:00