/, Kannanotot, Uutiset, Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto/Kannanotto oikeusministeriölle: Pakkoavioliitot tulisi kriminalisoida

Kannanotto oikeusministeriölle: Pakkoavioliitot tulisi kriminalisoida

Pakkoavioliittojen kriminalisointi nykyisellä tavalla ihmiskauppana tai pakottamisena ei yksinkertaisesti toimi, toteavat Naisjärjestöjen Keskusliitto ja Monika-Naiset liitto ry. Suomessa tunnistetaan vuosittain kymmeniä pakkoavioliittojen uhreja, mutta yhtään ainoata tuomiota avioliittoon pakottamisesta ei ole annettu. Tämä osoittaa, että rikoslain muutos on välttämätön. Järjestöt edellyttävät pakkoavioliittojen säätämistä rangaistavaksi erikseen omalla erillisellä pykälällään.

– Naisjärjestöjen Keskusliitto ja Monika-Naiset liitto ry, 12.1.2022

USKOT-foorumin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston aloitteesta USKOT-foorumi tukee Naisjärjestöjen KeskusliitonMonika-Naiset liitto ry:n sekä Ihmisoikeusliiton lausuntoja ja ehdottaa oikeusministeriölle kannanottonaan pakkoavioliittojen kriminalisoinnista seuraavaa:

USKOT-foorumilta ei ole pyydetty lausuntoa oikeusministeriön arviomuistiosta, joka käsittelee avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta. Koska julkisuudessa usein annetaan ymmärtää, että avioliittoon pakottaminen liittyisi uskontoon tai uskonnolliseen vakaumukseen, Foorumi haluaa kuitenkin ilmoittaa oikeusministeriölle kantansa tässä asiassa.

USKOT-foorumi on ilmoittanut oikeusministeriölle kannattavansa avioliittoon pakottamisen kriminalisointia selvästi muotoillulla rikoslakiin sisältyvällä säädöksellä. USKOT-foorumin kannattaa avioero-mahdollisuuden lisäksi myös yksinkertaista mahdollisuutta mitätöidä tai kumota pakottamalla solmittu avioliitto sellaiseen pakotetun toivomuksesta ilman aikarajaa.

Perusteluissa ja muotoiluissa USKOT-foorumi viittaa Naisjärjestöjen Keskusliiton, Monika-naiset liiton ja Ihmisoikeusliiton lausuntoihin ja niiden sisältämiin esityksiin.

 

2022-02-23T10:11:37+02:00