/, Uutiset, Viestintäjaosto/Hyvin Sanottu -keskustelufestivaalilla pohdittiin yhdenvertaisuuden ja osallisuuden kysymyksiä

Hyvin Sanottu -keskustelufestivaalilla pohdittiin yhdenvertaisuuden ja osallisuuden kysymyksiä

USKOT-foorumin viestintäjaoston jäsenet Tiina Parkkinen ja Timo Koponen osallistuivat Hyvin sanottu -keskustelufestivaaleille Hämeenlinnassa 30.9.–1.10.2022. Hyvin sanottu on Ylen ja Erätauko-säätiön vetämä viisivuotinen hanke. Hankkeen tavoitteena on kohottaa suomalaisen keskustelukulttuurin tasoa, luoda rakentavan keskustelun mahdollisuuksia ja innostaa ihmisiä mukaan toisia kunnioittavaan, erilaisia näkemyksiä arvostavaan keskusteluun. Hanke sijoittuu vuosille 2021–2026 ja siinä on mukana laaja joukko yhteistyökumppaneita. Hanke näkyy siten paitsi Ylen sisällöissä, myös yhteistyökumppaneiden omilla alustoilla. USKOT-foorumi on yksi hankkeen monista yhteistyökumppaneista.

Festivaalin keskusteluohjelmassa oli mukana näkökulmia uskonnoista suorasti ja epäsuorasti. Perjantaina sisäministeriön #Maahanmuuttodialogit: Kokemuksia suomalaisen yhteiskunnan vastaanottavaisuudesta -keskustelussa selkeytyi, miten monitahoinen ilmiö maahanmuutto todella on, lähikassalta lähtien, ja miten tärkeää on suojella yhteiskuntaamme sopeutuvan omanarvontuntoa. Suomessa on vielä paljon tehtävää asenteissa ja kunnioituksessa maahanmuuttajia kohtaan ja myös ymmärrystä uskontojen roolista monen maahanmuuttajan elämässä tulee kehittää. Kirkkohallituksen keskustelussa Mistä vielä voisin luopua maailman, toisten ihmisten ja itseni vuoksi? puolestaan pohdittiin markkinavoimien vaikutusta pienen yksilön valintoihin. Elämän realiteetit usein rajoittavat hyviä aikeitamme ja vaatii siviilirohkeutta todella elää niin, että hiilijalanjälkemme pienenee. Uskonnoilla on jäseniensä kautta valtavasti mahdollisuuksia kannustaa kestävämpien elämäntapojen löytämiseen. HDL järjesti suljettuna tärkeän keskustelunavauksen nuorten aikuisten kanssa: Mistä on vaikeaa puhua? Nuoret aikuiset pohtivat uskontojen sisäisiä ja välisiä vaikeita kysymyksiä.

Lauantaina keskusteltiin muun muassa kateudesta, kuolemasta, kiusaamisesta sekä yhdenvertaisuuden toteutumisesta vuorovaikutuksessa. Keskusteluissa oltiin suurten kysymysten äärellä. Kuinka tunteemme ja taustaoletuksemme vaikuttavat toisen kohtaamiseen? Kuolema kiinnostaa, mutta kykenemmekö yhteiskunnassa keskustelemaan siitä kunnioittavasti? Mikä on ympäristön vaikutus saavutettavan keskustelukulttuurin rakentamisessa? Auttavatko hyvää tarkoittavat rakenteet osallisuuden tukemisessa, jos emme opi kohtaamaan toinen toistamme?

Läpileikkaavasti keskusteluissa käsiteltiin tavalla toisella arvostuksen tärkeyttä sekä vallankäyttöä. Keskustelut osoittivat, kuinka tärkeää on sisältöjen ohella kiinnittää huomiota keskustelukulttuuriin ja siihen, keillä on pääsy mukaan keskustelemaan.

 

 

2022-10-05T08:08:34+03:00