//Euroopan neuvostossa jaettiin kansalaisjärjestöjen käytäntöjä uskontojen yhteistyöhön

Euroopan neuvostossa jaettiin kansalaisjärjestöjen käytäntöjä uskontojen yhteistyöhön

USKOT-foorumin toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio oli 6.12.2022 puhujana Euroopan neuvostossa, Strasbourgissa tilaisuudessa ”Initiatives to promote inter-community and interfaith dialogue and mutual respect: Sharing experience from NGOs and grass-roots projects”. Tilaisuus oli Euroopan neuvoston ”Special Representative of the Secretary General on antisemitic, anti-Muslim and other forms of religious intolerance” -erityisedustajan Daniel Höltgenin koolle kutsuma.

Kansalaisjärjestöillä on keskeinen rooli keskinäisen kunnioituksen edistämisessä ja suvaitsemattomuuden torjunnassa. Tämän vuoksi kokemuksia ja parhaita käytäntöjä uskontojen väliseen yhteistyöhön haluttiin jakaa Euroopan tasolla. Eri uskontojen yhteistyötä tekevien järjestöjen edustajat ympäri Eurooppaa antoivat tilaisuudessa lyhyitä selvityksiä työstään yhteiskuntarauhan edistämiseksi.

USKOT-foorumin työ uskontoperustaisen syrjinnän ehkäisemiseksi

Kuusikallio esitteli USKOT-foorumin toimintamallin ja kertoi, että muutos alkaa meistä: haluamme varmistaa omassa järjestössämme yhdenvertaisuuden, hyvät toimintatavat ja muistaa että erilaisuuksistamme huolimatta ihmisyys yhdistää meitä.

Suomessa asiat ovat pääosin hyvin, mutta kohtaamme samoja uskonnonvapauden ja yhteiskunnan muutosten haasteita kuin muuallakin Euroopassa. Koska Suomi on suhteellisen rauhallinen maa, meillä on mahdollisuus tuoda esiin epäkohtia, joita muissa maissa ei voida käsitellä.

Suomessa tällä hetkellä ajankohtainen antisemitismiin ja muslimivastaisuuteen liittyvä aihe koskee uskonnollisen rituaalisen eläinten teurastuksen kieltävää uutta lakiesitystä. Toteutuessaan tämä loukkaisi uskonnonvapautta tavalla, joka olisi kansainvälisesti poikkeuksellista. Holokaustin opetukset ovat edelleen ajankohtaisia ja tarpeellisia.

USKOT-foorumina tuomme uskonnon julkiseen keskusteluun edistäen samalla asiapohjaista tietoa uskonnosta. Äänen antaminen vähemmistöille on välttämätöntä. Tuomme esiin, kuinka uskonto on monille ihmisille inspiraatio aktiiviseen kansalaisuuteen.

Euroopan laajuiset haasteet

Tilaisuudessa keskusteltiin, kuinka valitettavasti monista hyvistä aktiviteeteista, järjestöistä ja verkostoista huolimatta antisemitismi ja muslimivastaisuus ovat kasvaneet globaalisti. Miten voisimme oppia menneisyyden virheistä ja tunnistaa syitä uskontoihin kohdistetun vihan taustalla?

Kaikki osallistujat toivat esiin tavoitteen siitä, että jokainen saa harjoittaa uskontoaan rauhanomaisesti ilman pelkoa ja syrjintää. USKOT-foorumilla on paljon annettavaa kokemuksistaan muille: mm. lainvalmisteluihin ja viranomaisprosesseihin liittyen sekä keskustelujen järjestämisessä. Emme ole toiminnassamme vain reaktiivisia, vaan myös aloitteellisia. Olemme säännöllisesti yhteydessä viranomaisiin eri teemoista: muun muassa tasa-arvosuunnittelu, ihmisoikeudet, uskonnonopetus kouluissa, kotoutuminen, kriisinhallinta, lainsäädäntöprosessit sekä uskontolukutaidon lisääminen.

 

2023-02-22T14:04:15+02:00