//Harjoittelujakso USKOT-foorumissa: katsaus uskontoyhteistyön ja järjestökentän monipuolisuuteen

Harjoittelujakso USKOT-foorumissa: katsaus uskontoyhteistyön ja järjestökentän monipuolisuuteen

Helsingin yliopiston opiskelijat Reetta Piri ja Tommi Suomalainen suorittivat harjoittelunsa USKOT-foorumissa syksyllä 2022. Piri suoritti lyhyemmän kandidaattivaiheensa harjoittelun, kun taas Suomalaisen maisteriharjoittelu oli kahden kuukauden täysipäiväinen pesti. Millainen kokemus harjoittelu oli opintojensa eri vaiheessa oleville opiskelijoille?

Reetta Piri, islamilaisen teologian opiskelija, Helsingin yliopisto:

”Harjoittelujaksolla USKOT-foorumissa pääsin monipuolisesti tutustumaan järjestön toimintaan. USKOT-foorumin tekemästä työstä uskontojen välisen yhteistyön parissa opin esimerkiksi, kuinka paljon eri tapahtumien järjestäminen vaatii monipuolista osaamista, järjestelmällisyyttä ja suunnittelua, mikä ei juurikaan näy ulospäin. Viestinnän ja vapaaehtoisten rooli järjestötyössä on tärkeä. Uskontojen välinen yhteistyö on tämän päivän maailmassamme keskeisessä asemassa ja sen edistämiseen USKOT-foorumi tekee erittäin merkittävää työtä.

Harjoitteluni aikana pääsin osallistumaan esimerkiksi uskonnonopetusjaoston kokoukseen, Uskontojen rauhankävelylle, opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämään kestävään kehitykseen liittyvään tapahtumaan, jossa eri alojen asiantuntijat paneelikeskusteluissa ja puheenvuoroissa pohtivat ratkaisuja kestävämpään tulevaisuuteen. Harjoitteluni aikana pääsin päivittämään USKOT-foorumin eri sosiaalisen median kanavia. Koostin myös asiatekstin, joka käsitteli uskontoon perustuvaa syrjintää ja vihapuhetta.”

Tommi Suomalainen, teologian opiskelija, Helsingin yliopisto:

”Olen kirkkohistorian opiskelija Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta. Erikoistuin opinnoissani keskiajan juutalaisvastaisuuteen, josta kirjoitin kandidaatintutkielmani ja graduni. Työharjoittelujakso USKOT-foorumilla tarjosi mahdollisuuksia testata osaamisensa rajoja ja soveltaa yliopistolta opittuja taitoja käytännössä. Sain myös uusia näkökulmia erilaisiin kysymyksiin, jotka eivät olisi arkielämässäni nousseet esille.

Laadin harjoittelun aikana kaksi asiatekstiä, uskontoyhteistyöstä Pohjoismaissa ja Suomen kansallisista vähemmistöistä. Näin ollen sain hoitaakseni kaksi hyvin erilaista aihealuetta, joiden kautta pääsin tutustumaan niin kansainvälisiin kuin kansallisiin uskontoaiheisiin. Työharjoitteluun lukeutui useita järjestötyön arkitehtäviä, kuten avustamista hakemusten laadinnassa, osallistumista eri tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä niistä kirjoittamista.

Pääsin näkemään Foorumin toimintaa sisältä päin ja sitä kautta suomalaista järjestökenttää sekä uskontoyhteistyötä. Vertailukohteena Pohjoismaiden uskontoyhteistyökenttä tuli tutuksi. Järjestäytyneen uskontoyhteistyön merkitys on kasvanut kuluvan vuosituhannen puolella monikulttuurisuuden, globalisaation ja muiden suurten muutosten keskellä.

USKOT on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen järjestö, joka tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia monien alojen opiskelijoille. Kansainvälisten yhteyksiensä kautta Foorumi vaikuttaa kokoaan suuremmissa ihmisoikeuskysymyksissä ja muodostaa perustaa, jolle tulevaisuuden mahdollisuudet harjoittaa uskontoaan vapaasti rakentuu. Nykyajan asiantuntijatyössä korostuvan verkostoitumisen kannalta Foorumi luo tärkeitä yhteyksiä eri henkilöiden, instituutioiden ja järjestöjen välille.”

2022-12-21T08:31:38+02:00