//Harjoittelujakso USKOT-foorumissa: katsaus uskontoyhteistyön ja järjestökentän monipuolisuuteen

Harjoittelujakso USKOT-foorumissa: katsaus uskontoyhteistyön ja järjestökentän monipuolisuuteen

Helsingin yliopiston opiskelija Riikka Savolainen suoritti kahden kuukauden maisteriharjoittelunsa USKOT-foorumissa keväällä 2023. Millainen kokemus harjoittelu oli opintojensa lopussa olevalle opiskelijalle?

Riikka Savolainen, islamilainen teologia, Helsingin yliopisto:

”Kaksi kuukautta korkeakouluharjoittelussa USKOT-foorumissa olivat antoisia ja opettavaisia. Harjoitteluni oli ehdottomasti opintojeni kohokohta. Pääsin hyödyntämään ja kehittämään osaamistani monipuolisesti ja opin paljon uskontojen välisen yhteistyön merkityksestä sekä ylipäätään järjestötyöstä.

Pääsin tutustumaan syvällisesti USKOT-foorumin toimintaan. Harjoitteluni aikana tein useita järjestötyöhön kuuluvia tehtäviä. Näin, kuinka paljon suunnittelua erilaiset tapahtumat vaativat ja kuinka monivaiheisia järjestötyön eri tehtävät ovat. Osallistuin kokouksiin ja laadin erilaisia tekstejä, kuten lausuntoja ja kannanottoja sekä avustin hankesuunnitelman teossa. Suunnittelin tapahtumia ja osallistuin Maailma kylässä -festivaalien Uskontojen kylään. Mieleenpainuvimmat työpäivät olivat erilaiset vierailut, kuten vierailu Malmille Krishna-temppeliin ja vierailu Vuosaaren lukioon, missä pääsimme kehittämään nuorten uskontolukutaitoa.

Opinnoissani olen perehtynyt islamilaiseen teologiaan ja uskonnontutkimukseen. Tein sekä kandidaatintutkielman että maisterintutkielman islamista. Pääsin soveltamaan islamin osaamistani esimerkiksi tehdessäni asiatekstin islamista Suomessa.

Harjoittelussa opin, kuinka nykyajan asiantuntijatyössä korostuvat lähde- ja mediakriittisyys, unohtamatta jatkuvaa itsensä kehittämisen tärkeyttä. Harjoittelu auttoi vahvistamaan identiteettiäni oman alani asiantuntijana ja auttoi hahmottamaan sitä, minkälaista työtä haluaisin tulevaisuudessa tehdä.”

Kuvassa vasemmalta oikealle: USKOT-foorumin harjoittelija Riikka Savolainen, viestintävastaava Miina Noroila ja toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio. 

2023-06-05T13:03:43+03:00