/, Uutiset/USKOT-foorumi: Valtioneuvoston on turvattava uskonnonvapaus ja torjuttava uskontoperustaista vihapuhetta ja syrjintää

USKOT-foorumi: Valtioneuvoston on turvattava uskonnonvapaus ja torjuttava uskontoperustaista vihapuhetta ja syrjintää

USKOT-foorumi osallistui valtioneuvoston asettaman, tiedonantoa ”yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä” valmistelevan työryhmän kuulemiseen 10.8.2023. Kuulemisessa USKOT-foorumi kommentoi Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelmaa ja esitti, että Suomen valtionhallinnon on turvattava uskonnonvapaus, joka takaa jokaisen oikeuden harjoittaa ja tunnustaa omaa uskontoaan ilman syrjintää. Lisäksi Foorumi teki ehdotuksen uskontoasioiden neuvottelukunnan perustamisesta ja uskontoyhteistyön mahdollisuuksien laajemmasta hyödyntämisestä. 

Kesän 2023 aikana Suomessa on käyty tiivistä yhteiskunnallista keskustelua rasismista. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen perussuomalaisten ministerien islamofobisia kirjoituksia ja kytköksiä äärioikeistoon on nostettu esiin kansalaisyhteiskunnassa ja mediassa. Hallituspuolueiden puheenjohtajat julkaisivat 11.7.2023 yhteisen julkilausuman, jossa korostettiin sitoutumista yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi yhteiskunnassa. Hallitusohjelmassa ei kuitenkaan mainita rasismia kertaakaan. Rasismin ja vihapuheen tunnistaminen ja tuomitseminen ei riitä, vaan näiden vastustamiseksi tarvitaan aktiivisia tekoja ja antirasistista politiikkaa.

Uskontokenttä Suomessa on vahvassa murroksessa. Uskontojen yhteistyö- ja asiantuntijajärjestö USKOT-foorumi on havainnut uskontoperustaisen vihapuheen ja syrjinnän merkittävästi lisääntyneen. Erityisesti muslimit ja juutalaiset kokevat väkivallan tekoja, syrjintää, rasistista vihapuhetta sekä rakenteellista rasismia arjessaan. Uskontoon liittyvien viharikosilmoitusten määrä kasvoi yli 20% vuodesta 2020 vuoteen 2021 (Poliisiammattikorkeakoulu, 2022).

Valtioneuvosto asetti heinäkuussa työryhmän valmistelemaan hallituksen tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. USKOT-foorumi sai kutsun työryhmän suulliseen kuulemiseen 10.8.2023. Tiedonanto sisältää esityksiä siitä, miten rasismin vastaista työtä edistetään niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

USKOT-foorumi korosti kuulemisessa, että uskonnonvapauden turvaaminen ja uskontoperustaisen vihapuheen ja syrjinnän torjuminen ovat keskeisiä askelia kohti aidosti demokraattista ja yhdenvertaista yhteiskuntaa. ”Toimme esiin, että uskontojen moninaisuus tulee saada luonnolliseksi osaksi julkista elämää. Kaikkialla, missä tehdään yhdenvertaisuustyötä ja antirasistista työtä, tulee käsitellä myös uskontoja”, kertoo USKOT-foorumin toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio.

Lisäksi Foorumi esitti uuden Uskontoasioiden neuvottelukunnan perustamista. Neuvottelukunta kokoaisi uskontojen edustajat, uskonnottomat, viranomaiset, asiantuntijat ja poliitikot käsittelemään ajankohtaisia aiheita, kuten radikalisoitumisen ehkäiseminen ja vähemmistöuskontojen yhteiset haasteet. Yhteisöjen sisäisiä epäkohtia tulee korjata viemällä niitä eteenpäin tarkoituksenmukaisin prosessein. Näin lisätään osallisuutta: esimerkiksi muslimeja ei nähdä toiminnan kohteina, vaan aktiivisina toimijoina ja yhteiskunnallisen muutoksen tekijöinä.

USKOT-foorumi toteuttaa uskontolukutaitokoulutuksia eri yhteiskunnan sektoreille. Uskontolukutaito on kyky ymmärtää erilaisia uskontoja ja nähdä niiden pintaa syvemmälle. Uskonnot kohtaavat yhteiskunnallisia haasteita muiden toimijoiden rinnalla, kuten resilienssi kriiseissä ja pandemioiden aikana, hyvien väestösuhteiden ja kotoutumisen edistäminen sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen. Uskontojen myönteisiä resursseja ja yhteistyön mahdollisuuksia tulisi hyödyntää paremmin ja siten torjutaan myös uskontoperustaista rasismia.

Foorumi vetoaa, että valtioneuvosto ottaa kuulemiseen kutsuttujen tahojen esittämät toimenpide-ehdotukset vakavasti ja toteuttaa tarvittavat toimet yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseksi.

Tilaisuudessa USKOT-foorumia edustivat toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio, puheenjohtaja isä Heikki Huttunen ja varapuheenjohtaja Gölten Bedretdin.

 

2023-09-01T08:57:42+03:00