//Huolenpidon ja rinnalla kulkemisen malli on MAP-kirkon vapaaehtoistoiminnan ydin

Huolenpidon ja rinnalla kulkemisen malli on MAP-kirkon vapaaehtoistoiminnan ydin

Kuvassa vasemmalta Timo Koponen, Irma Rinne, Katri Kuusikallio, Laura Huovinen, Ilkka Aura, Matti Lampila

Toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio kiitti Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseniä aktiivisesta ja luotettavasta osallistumisesta USKOT-foorumin toimintaan vierailullaan Temppelin asuntolaan Espoossa 16. helmikuuta. USKOT-foorumista mukana tapaamisella olivat Kuusikallion lisäksi hallituksen jäsenet Irma Rinne, Laura Huovinen ja hallituksen varapuheenjohtaja sekä MAP-kirkon tiedotusvastaava Timo Koponen ja Foorumin ihmisoikeusjaoston jäsen Ilkka Aura, joka toimii myös MAP-kirkon nuorten aikuisten neuvojana. Kirkon puolesta lisäksi Matti Lampila, temppelin vapaaehtoistyöntekijä ja Tampereen vaarnan vastuuhenkilö, sekä Erja Määttä, kirkon koululaitoksen johtaja, osallistuivat tapaamiseen.

MAP-kirkolla on vahva vapaaehtoistyön koordinointi. Työntekijöitä on vain pari, kaikki muu on vapaaehtoistyönä hoidettua. Malli on huolenpidon ja rinnalla kulkemisen malli. Jokainen saa palveltavia, ystäviä, tehtäviä sekä hengellistä tsemppausta ja tukea. Uskoa ei eroteta arjesta, vaan sitä eletään kokonaisvaltaisesti. MAP-kirkon jäsenillä löytyisi kokemusta ja taitoa kouluttaa muita aiheesta. Lisäksi nuorille suunnattua toimintaa on paljon. MAP-kirkolta löytyy aktiivisia yhteyshenkilöitä monilta paikkakunnilta.

Jäseniä rohkaistaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen – jäseniä löytyy seitsemästä puolueesta, mutta kirkko ei juurikaan tee yhteisiä lausuntoja. Paljon puhututtanut teema on ollut ihmisoikeuksien ja uskonnonvapauden suhde LGBTQ-aiheessa ja vihkioikeudessa.

Myöhempien Aikojen Pyhät korostavat uskossaan ihmisen vapaata tahtoa. Oli ihminen kuka ja missä vain, heihin on yhteys ihmisyyden kautta. Uskontodialogia käydään, koska se on huolenpitoa toisista. He näkevät, että kaikissa uskonnoissa on tavoitteena kehittyä hyvän suuntaan. Uskonnot yhdessä voisivat enemmän muistuttaa hyvistä arvoista, kuten rehellisyys, ahkeruus, kunnioitus ja rakkaus.

Kirkon toiveena olisi saada verotusvähennys uskonnollisille yhdyskunnille annetuista lahjoituksista. Vierailulla keskusteltiin, että tuki uskonnollisille yhdyskunnille tulisi uudistaa. Tuki vaatisi kunnon selvityksen muiden maiden käytännöistä ja Suomelle sopivista vaihtoehdoista.

2024-03-27T11:01:27+02:00