//Uskontojen yhteistyö avainasemassa yhteiskuntarauhan rakentamisessa: Hindufoorumin ja bahá’í-yhteisön myötä USKOT-foorumin vaikuttavuus laajenee

Uskontojen yhteistyö avainasemassa yhteiskuntarauhan rakentamisessa: Hindufoorumin ja bahá’í-yhteisön myötä USKOT-foorumin vaikuttavuus laajenee

Foorumin vuosikokouksen osallistujia poseeraamassa ryhmäkuvassa.

Uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumi liitti vuosikokouksessaan 17.4.2024 Suomen Hindufoorumin varsinaiseksi jäsenekseen sekä Suomen bahá’í-yhteisön tarkkailijajäsenekseen. Uusien jäsenten myötä Foorumin edustavuus kasvaa seitsemään uskontoon ja täten kattaa lähes kaikki Suomessa toimivat maailmanuskonnot. Seitsemän uskonnon aktiivinen yhteistyö tekee Foorumin toiminnasta ainutlaatuista Suomessa. USKOT-foorumin laajentuminen vie eteenpäin Foorumin vaalimien tavoitteiden uskontolukutaidon, dialogin ja uskonnonvapauden toteutumista yhteiskunnassa ja siten yhteiskuntarauhan rakentamista. Foorumin jäsenyhteisöt tavoittavat merkittävän osan Suomen uskonnollisista vähemmistöistä osallistaen heitä yhä vahvemmin sekä tuoden heidän ääntään kuuluviin yhteiskunnallisissa teemoissa.

Uskontojen merkitys maailman konflikteissa on heijastunut viime aikoina näkyvästi myös Suomeen. Ilmiöiden ymmärtämiseen tarvitaan uskontolukutaitoa. On tärkeää pystyä erottamaan uskonnon merkitys maailmaa kuohuttaneiden tapahtumien taustalta. Mielipiteen saa ilmaista, mutta tilanne ei saa yltyä väkivaltaiseksi.

”Jokaisen maailmanuskonnon ydinsanomaan liittyy väkivallan tuomitseminen. Väkivaltaa ei voi oikeuttaa uskonnolla, vaikka niin myös usein väitetään. Myös vihapuhe ja -teot uskonnon vuoksi ovat tuomittavia”, toteaa USKOT-foorumin toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio. Kuusikallio on iloinen uskontojen yhteistyön laajentumisesta Suomessa: ”On tärkeää nähdä uskonnot myös yhteiskunnan voimavarana. Uskonnot vahvistavat henkistä kriisinkestävyyttä. Uskonnot voivat olla merkittävällä tavalla edistämässä kriiseistä ja sodista toipumista sekä rakentamassa kestävää tulevaisuutta. Uskonnollisten yhteisöjen osallistaminen ja sitä kautta vähemmistöjen puolustaminen parantaa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.” Kuusikallio uskoo, että uskontojen tiiviillä yhteistyöllä, toisten uskontojen tukemisella sekä muiden katsomusten kunnioittamisella olemme vahvempia ja pyrkimys kohti kunnioittavaa yhteiseloa ja yhteiskuntarauhaa on vaikuttavampaa.

Suomen Hindufoorumi ry on Suomessa toimivien hindulaisten yhteisöjen valtakunnallinen keskusjärjestö. Suomen Hindufoorumiin kuuluvat Krishna-liike ISKCON Suomessa, Sri Caitanya Sangha, Harinama Sankirtana ry sekä Shirdi Sai Baba Trust Finland ry. Hindufoorumi edistää hindulaisen kulttuurin tuntemusta Suomessa. Sen tavoitteena on toimia hindulaisten yhteisöjen yhteisenä keskustelufoorumina ja ajatushautomona.

”Hindufoorumi laajenee edelleen kattamaan yhä useampia hindulaisuuden suuntauksia”, sanoo Hindufoorumin sekä USKOT-foorumin hallituksen jäsen Gurmann Saini, ”Hindulaisuus on ehkä suhteellisesti nopeimmin Suomessa kasvava uskonto työperäisen maahanmuuton myötä.”

Vuodesta 2022 tarkkailijajäsenenä toiminut Hindufoorumi on osallistunut USKOT-foorumin toimintaan aktiivisesti. Hindufoorumin hallituksen puheenjohtaja Kenneth Kairenius ja Saini toteavat, että Hindufoorumi haluaa olla mukana edistämässä USKOT-foorumin vaikuttamis- ja dialogityötä Suomessa ja viedä sitä yhdessä eteenpäin. Hindufoorumin edustajana USKOT-foorumin hallituksessa toimii Gurmann Saini ja varajäsenenä Kenneth Kairenius.

Suomen bahá’í-yhteisö on valtakunnallinen uskonyhteisö, joka on rekisteröity Suomessa uskonnolliseksi yhdyskunnaksi vuonna 1963. Yhteisö on osa maailmanlaajuista bahá’í-yhteisöä. Tällä hetkellä Suomessa asuu noin 750 bahá’íta yli 70 paikkakunnalla, ja suomalaisia bahá’íta on kasvanut jo neljän sukupolven ajan. Yhteisö on järjestäytynyt paikallisyhteisöihin, joista osa on jo tehnyt pitkään yhteistyötä USKOT-foorumin kanssa. Bahá’íden Kansallisen Henkisen Neuvoston sihteerin Safa Hovisen mukaan USKOT-foorumi on pyrkimys luoda kestävää yhteistyötä monitahoisten haasteiden keskellä. Bahá’í-yhteisö katsoo, että USKOT-foorumin tavoitteet yhteiskuntarauhan edistäjänä sekä uskontojen välisen vuoropuhelun, yhteistyön ja keskinäisen kunnioituksen syventäjänä ovat yhteneväiset bahá’í-uskon pyhien kirjoitusten kanssa. Yhteiselon edellytysten rakentaminen uskontojen ja katsomusten kesken on hyväksi niin suomalaiselle yhteiskunnalle kuten koko maailmallekin. Suomen bahá’í-yhteisön edustajaksi USKOT-foorumin hallitukseen nimettiin Safa Hovinen ja varajäseneksi Melody Karvonen.

Kuvassa vasemmalta Virpi Paulanto, Timo Koponen, Laura Huovinen, Jari Portaankorva, Heikki Huttunen, Anne Heikkinen, Gurmann Saini, Safa Hovinen, Yvonne Westerlund, Katri Kuusikallio, Irma Rinne, Anders Salminen, Kaisamari Hintikka, Jyri Komulainen ja Pertti Vorimo.
2024-04-24T14:45:07+03:00