/, Uutiset/Antisemitismin kitkeminen vaatii yhteisiä ponnisteluja

Antisemitismin kitkeminen vaatii yhteisiä ponnisteluja

Oranssi pohja, jossa teksti: Uskonnot yhdessä: antisemitismin kitkeminen vaatii yhteisiä ponnisteluja

Enemmistö juutalaisista on kokenut yhä yleistyneempiä antisemitistisiä kokemuksia Suomessa. USKOT-foorumi osoittaa huolensa lisääntynyttä juutalaisvastaisuutta kohtaan ja haluaa olla juutalaisyhteisöjen tukena. Tuore selvitys paikkaa aikaisempaa tiedonpuutetta antisemitismistä Suomessa ja antaa suosituksia antisemitismin torjumiseksi.

Kokemuksia ja näkemyksiä antisemitismistä Suomessa – Selvitys juutalaisiin kohdistuvasta syrjinnästä ja viharikollisuudesta -tutkimusraportin mukaan suurin osa Suomessa asuvista juutalaisiksi identifioituvista henkilöistä kokevat, että antisemitismi on lisääntynyt viiden viime vuoden aikana. Tutkijoiden Mercédesz Czimbalmosin ja Dóra Patariczan selvitys julkistettiin toukokuun 2024 loppupuolella. Selvitystyö käynnistettiin keväällä 2023 ja haastattelut toteutettiin loka-marraskuussa samana vuonna. Tutkimusraporttia varten haastateltiin sillä hetkellä Suomessa asuvia yli 16-vuotiaita juutalaisiksi uskonnon, kulttuurin, kasvatuksen, etnisyyden, sukulaisuussuhteen tai muun syyn perusteella identifioituvia henkilöitä. Laskentatavasta riippuen vastaajat kattoivat noin 17–22 prosenttia Suomen juutalaisväestöstä. Tutkimus toteutettiin Åbo Akademissa ja Polin-instituutissa (Inez och Julius Polin – institut för teologisk forskning) oikeusministeriön ja Ihmisoikeuskeskuksen toimeksiannosta. Selvitys on osa laajempaa oikeusministeriön koordinoimaa syrjinnän seurannan kehittämistyötä. Kyselyiden tuloksia on mahdollista vertailla eurooppalaisten maiden kesken, sillä selvityksessä käytettiin Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) kysymyssarjaa.

Antisemitismillä ja rasismilla on paljon yhteisiä piirteitä, mutta tutkimusraportin mukaan antisemitismille on usein tyypillistä salaliittoajattelu. Täten sitä ei voi nähdä vain yhtenä rasismin muodosta. Selvitys Antisemitismistä Suomessa paikkaa tiedonpuutetta antisemitismin esiintymisestä ja sen vaikutuksista juutalaisväestöön ja -yhteisöihin Suomessa. Vastaavanlaista kyselytutkimusta ei ole aikaisemmin tehty. Selvitys antaa samalla suosituksia antisemitismin torjumiseksi ja juutalaisen kulttuurin ja juutalaisyhteisöjen turvallisuuden edistämiseksi.

Vastaajat katsoivat antisemitismin lisääntyneen erityisesti internetissä, mediassa ja politiikassa. Nämä ilmenemismuodot koettiin myös kaikista ongelmallisimpina. Kyselyiden vastausten mukaan antisemitismiä kohdattiin kaikissa ikäryhmissä eniten internetissä kuin internetin ulkopuolella. Yli puolet vastaajista (54 %) ilmoittivat olevansa huolissaan joutumisestaan sanallisen loukkauksen tai häirinnän kohteeksi. Viharikokset jäävät usein aliraportoimatta niin Suomessa kuin muissakin maissa. Enemmistö (74 %) häirinnän kohteeksi joutuneista vastaajista eivät olleet ilmoittaneet häirintäkokemuksistaan mihinkään. Yli puolet (56 %) kokivat, ettei ilmoituksesta olisi mitään hyötyä. Selvityksen mukaan yleisimmät häirinnän muodot viime vuoden aikana olivat vastaajille osoitetut loukkaavat tai uhkaavat kommentit sekä loukkaavat eleet tai asiaton tuijotus.

Vastaajat olivat tyytymättömiä antisemitismin vastaiseen toimintaan Suomessa sekä valtion toimiin lisätä tietoisuutta juutalaisuudesta. Luottamus Suomen oikeusjärjestelmään ja viranomaisiin ilmoitettiin olevan kuitenkin melko vahvaa. Tutkimus huomioi myös eri vähemmistöryhmiin kuulumisen vaikutukset syrjinnän kohteeksi joutumiselle eri elämän osa-alueilla. Yleisin syrjintäperuste oli vastaajien kokemusten mukaan etninen tausta tai maahanmuuttajatausta.

USKOT-foorumi on erittäin huolissaan antisemitismin ja syrjinnän kasvusta. Tutkimus osoittaa, että antisemitismi on vakava uhka, joka vaikuttaa merkittävällä tavalla juutalaisyhteisöjen elämään ja turvallisuuteen. Seitsemää uskontoa edustava Foorumi haluaa olla yhdessä uskontojen kanssa torjumassa antisemitismiä ja juutalaisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Foorumi pyrkii tekemään osansa juutalaisen kulttuurin ja elämäntavan tietoisuuden lisäämisessä ja vastakkainasetteluiden lieventämisessä suomalaisessa yhteiskunnassa. ”Edistämme uskontojen asemaa ja uskonnonvapautta yhteiskunnassa. Haluamme olla tukena ja kumppanina juutalaisyhteisöille antisemitismin vastaisessa toiminnassa”, sanoo USKOT-foorumin toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio. Selvitys Antisemitismistä Suomessa on tärkeä askel työssä kohti yhdenvertaisempaa ja kaikille turvallista yhteiskuntaa. Foorumi peräänkuuluttaa myös Suomen valtionhallinnon toimia antisemitistisen puheen ja tekojen kitkemiseksi ja juutalaisyhteisöjen turvallisuuden takaamiseksi.

Tutustu selvitykseen klikkaamalla TÄSTÄ. Sivu aukeaa uuteen välilehteen.

2024-06-20T12:52:53+03:00