//USKOT-foorumi mukana Euroopan laajuisessa turvallisuuskampanjassa

USKOT-foorumi mukana Euroopan laajuisessa turvallisuuskampanjassa

USKOT-foorumi on liittynyt yhteistyökumppaniksi European Jewish Congressin Turvallisuus- ja kriisikeskuksen (Security and Crisis Centre) luotsaamaan Turvallisuustietoisuuskampanjaan (Security Awareness Program). Kampanjan tarkoituksena on turvallisuuden edistäminen yhdessä viranomaisten kanssa tarjoamalla tietoa ja toimintamalleja niin yhteisöille kuin yksittäisille ihmisillekin.

European Jewish Congressin Turvallisuus- ja kriisikeskus toimii Brysselistä käsin. Se toimii erityisesti juutalaisten yhteisöjen keskuudessa ja sen tarkoituksena on tuottaa ja levittää tietoa kriisitilanteiden ennaltaehkäisemisestä ja niihin valmistautumisesta sekä tarjota tukea kriisin kohdatessa. Keskus perustettiin vastaamaan kasvavaan antisemitismin muodostamaan turvallisuusuhkaan Euroopassa. Nyttemmin se tarjoaa apuaan enenevissä määrin myös muille yhteisöille.

USKOT-foorumin toiminnassa uskonrauhan ja turvallisuuden takaaminen ovat keskeisiä teemoja, ja Foorumi seuraa aktiivisesti näihin aiheisiin liittyvää keskustelua myös kansainvälisellä tasolla. Turvallisuustietoisuuskampanjassa on mukana myös esimerkiksi EU:n lainvalvontakoulutusvirasto CEPOL. Kampanjaa voi seurata sen verkkosivujen kautta sekä sosiaalisessa mediassa tunnisteella #TogetherWeAreSafer.

2020-01-17T09:40:03+02:00