///USKOT-foorumi mukana Religions for Peace -verkoston yleiskokouksessa

USKOT-foorumi mukana Religions for Peace -verkoston yleiskokouksessa

USKOT-foorumin varapuheenjohtaja Pia Jardi ja hallituksen jäsen Elina Hellqvist osallistuivat Religions for Peace -verkoston (RfP) kymmenenteen yleiskokoukseen Lindaussa, Saksassa 19.–23.8.2019. RfP on maailmanlaajuinen uskonnollisten rauhanedistäjien verkosto, jonka virallinen edustaja Suomessa on USKOT-foorumi.

Kokousviikon ohjelma rakentui plenary -työskentelyn, komissiotyöskentelyn sekä valinnaisten työpajojen ympärille. Keskustelua käytiin uskonnollisten yhteisöjen yhteistyön roolista globaalien ongelmien ratkaisemisessa. Lähtökohtana oli, että eri uskonnoilla on vahva arvopohja, ja uskontojen tehtävä on edistää hyvää yhteiskunnassa.

Uskontojen roolia rauhantyössä korostettiin vahvasti kokouksen aikana. Uskontojen vaikutusvalta perustuu paitsi vaikutusvaltaan jo syntyneiden konfliktien ratkaisuissa, myös ennen kaikkea positiivisen rauhan rakentamiseen niin, että konflikteihin ei ylipäätään ajauduttaisi. Toinen toistuvasti esiinnoussut seikka oli koulutus ja rauhankasvatuksen tärkeys. Tässä myös uskonnolliset yhteisöt voivat olla vahvoja toimijoita.

Kolmas keskeinen teema oli ilmastonmuutoksen torjunta ja kohtuullisen elämäntavan edistäminen. Kokousviikolla kansainväliseen mediaan levisivät kuvat Amazonin metsäpaloista, mutta jo ennen tätä tietoa ohjelmassa näkyi vahvasti sademetsien suojeluohjelma ja muut uskontojen yhteiset hankkeet ympäristön hyväksi. Neljäntenä teemana painotettiin naisten johtajuuden tukemista. Religions for Peacen uudeksi pääsihteeriksi valittiin hollantilainen, egyptiläissyntyinen musliminainen, professori Azza Karam.

Varapuheenjohtaja Jardi toi kokouksessa esiin USKOT-foorumin vaikuttavuutta ja asiantuntijuutta Suomessa. Foorumi huomioitiinkin kaiken kaikkiaan erittäin positiivisesti kokouksessa. Foorumin toiminta nousi keskusteluissa esiin hyvänä esimerkkinä järjestäytyneestä uskontokuntien yhteistyöstä – monessakaan maassa ei ole vastaavia toimijoita, joten Foorumia voisi pitää jopa Suomen vientituotteena.

(Kuvassa General Secretary William F. Wendley ja Pia Jardi.)

 

RfP:n verkkosivuilta löytyy laaja kattaus materiaalia kokouksesta: http://rfp.org/home-3/10th-world-assembly/

2020-01-17T09:30:51+02:00