//Kriisiviestintäkoulutus kokosi yhteen vähemmistöuskontojen edustajia

Kriisiviestintäkoulutus kokosi yhteen vähemmistöuskontojen edustajia

USKOT-foorumi ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko järjestivät kriisiviestintäkoulutuksen erityisesti vähemmistöuskontoja edustavia yhteisöjä varten 21.1.2020. Koulutus järjestettiin USKOT-foorumin toimiston kokoustilassa, ja osallistujia oli seitsemän. 

Kouluttajana toimi evankelis-luterilaisen kirkon viestintäpäällikkö Eeva-Kaisa Heikura. Heikura kävi kolmetuntisen koulutuksen aikana läpi erilaisia kriisiviestinnän muotoja ja vaiheita tapausesimerkkien avulla. Esimerkit kumpusivat enimmäkseen Heikuran omasta työstä kirkon viestinnästä, mutta myös osallistujien joukosta nostettiin tapauksia, kuten esimerkiksi Turun vuoden 2017 puukkoiskun jälkeinen kriisiviestintä uskonnollisissa yhteisöissä.

Koulutus oli tarpeellinen keskustelunavaus, josta osallistujat saivat hyödyllisiä välineitä yhteisöjensä viestinnän tarkasteluun. Koulutuksen aikana huomattiinkin suuri tarve kriisiviestinnän kehittämiselle osallistujien organisaatioissa. Ihannetilanteessa jokaisella uskonnollisella yhteisöllä olisi kriisiviestintäsuunnitelma, jossa määritellään muun muassa vastuunjako, potentiaaliset kriisit sekä viestinnän kanavat ja keinot. Suunnitelman tulisi olla selkeä ja yksinkertainen, jota on helppo seurata myös hektisessä tilanteessa.

Kriisiviestintäsuunnitelman laatiminen vaatii kuitenkin aikaa ja henkilöstöä. Vähemmistöuskontoja edustavien pienten yhteisöjen resurssien vähyys puhututti – miten kriisiviestintää kehitetään ja ylläpidetään, kun kaikki toimijat ovat mukana vapaaehtoispohjalta? Yhdeksi mahdolliseksi ratkaisuksi tarjottiin uskontojen välisen yhteistyön lisäämistä myös kriisitilanteista tiedottaessa, jolloin pienemmät toimijat voisivat saada tukea suuremmilta instituutioilta ja järjestäytyneemmiltä tahoilta.

2020-01-23T09:22:12+02:00