/, Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto/USKOT-foorumin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

USKOT-foorumin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Minna Canthin ja tasa-arvon päivän 19.3.2020 kunniaksi julkaisemme USKOT-foorumin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston laatiman yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman (linkki suunnitelmaan). Suunnitelma hyväksyttiin foorumin vuosikokouksessa 2019.

USKOT-foorumin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoite on auttaa kaikkia USKOT- foorumissa toimivia toteuttamaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäisemään syrjintää.

Suunnitelma ohjaa hallituksen työskentelyä ja foorumin toimintaa. Suunnitelma otetaan huomioon myös silloin, kun sääntöjä, suunnitelmia tai ohjelmia uudistetaan ja kun tehdään henkilöstöpäätöksiä.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman avulla USKOT-foorumi voi yhä paremmin edistää syrjimättömyyttä kaikessa toiminnassaan. Suunnitelman tavoitteet ovat konkreettisia, jotta niiden saavuttamista voidaan seurata. On tärkeää, että suunnitelmaan sitoudutaan yhteisönä.

Parhaimmillaan suunnitelma hyödyttää myös USKOT-foorumin jäsenyhteisöjä niiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä.

 

 

2020-03-19T07:32:18+02:00