/, Vuosikertomukset/USKOT-foorumin vuosikertomus 2019

USKOT-foorumin vuosikertomus 2019

Vuonna 2019 USKOT-foorumin toiminnan tavoitteena oli toiminnan selkeyttäminen, ydinviestin määrittely sekä näiden pohjalta tapahtuva linjakas ja järjestelmällinen vaikuttamistyö.

Vuosi 2019 oli Foorumissa muutosten vuosi. Foorumin vuosikokous valitsi maaliskuussa uuden hallituksen uudeksi kaksivuotiskaudeksi. Puheenjohtajaksi valittiin Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvoston puheenjohtaja Yaron Nadbornik ja varapuheenjohtajiksi Pia Jardi Suomen Islamilaisesta Neuvostosta sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispa Kaisamari Hintikka. Toiminnanjohtaja Inka Nokso-Koivisto siirtyi uusiin tehtäviin toukokuussa, ja tehtävässä aloitti elokuussa Katri Kuusikallio. Foorumin viestintään saatiin työvoimaksi kaksi harjoittelijaa ja lopulta osa-aikainen viestintävastaava Miina Noroila.

Puheenjohtajuuden vaihtumisen lisäksi vuosikokous hyväksyi jo pitkään suunnitelmissa olleen sääntömuunnoksen, jonka johdosta Foorumin jäsenpohjan laajentaminen aloitettiin. Nyt myös perustajajäsenyhteisöjen ulkopuoliset yhteisöt voivat liittyä Foorumiin, aloittaen kahden vuoden tarkkailijajäsenyydellä. Vuoden 2019 lopulla Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko ja Suomen Buddhalainen Unioni osoittivat kiinnostustaan tarkkailijajäseneksi liittymiseksi ja laittoivat hakemuksensa Foorumille. Vuoden 2020 vuosikokous päättää tarkkailijajäsenten hyväksymisestä.

Vuoden 2019 vaikuttamisen teemoiksi oli nimetty 1) moninaisuus voimavarana, 2) positiivinen uskonnonvapaus ja vihan torjunta sekä 3) uskontojen yhteistyö ja ilmastokysymys. USKOT-foorumi teki monipuolista vaikuttamistyötä teemoihin liittyen. Foorumi muun muassa laati varjoraportin viharikosten uhrien kokemuksista, antoi lausuntoja viranomaisille, osallistui kansainväliseen uskontojen rauhantyöhön ja järjesti monipuolisia tapahtumia seminaareista tarinateatteriesitykseen. Foorumille tehtiin viestintästrategia, joka tukee vakiinnuttamisen ja vaikuttamisen tavoitteita.

Vuosikertomus (pdf)

Vuosikertomus tulostettavaksi (pdf)

 

Aiemmat vuosikertomukset

Vuosikertomus 2018

Vuosikertomus 2016

Vuosikertomus 2015

 

2020-04-07T06:16:55+03:00