/, Uutiset/USKOT-foorumi korostaa uskonnonvapautta perusoikeutena

USKOT-foorumi korostaa uskonnonvapautta perusoikeutena

USKOT-foorumi on antanut oikeusministeriölle lausunnon sidosryhmien verkkokuulemisessa kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelua varten.

Oikeusministeriössä on valmisteilla Suomen kolmas kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma vuosille 2020-2023. Toimintaohjelmassa kehitetään perus- ja ihmisoikeuksien seurantajärjestelmä, joka perustuu mitattavissa oleviin, määrällisiin ja laadullisiin perus- ja ihmisoikeusindikaattoreihin. Kehitettävät indikaattorit tukevat tietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointia.

Tarkoituksena on, että näillä indikaattoreilla eli mittareilla voitaisiin seurata perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tämä edellyttää, että indikaattorit perustuvat säännöllisesti päivitettäviin tietoihin. Verkkokyselyn tarkoituksena on saada tietoa sidosryhmien näkemyksistä alustavasta elämänaluejaottelusta sekä ehdotuksia elämänalueiden alle sijoitettavista oikeuksien toteutumista mittaavista indikaattoreista ja indikaattoreiden tietolähteistä.

USKOT-foorumi korostaa antamassaan vastauksessa uskonnonvapautta perusoikeutena ja uskontoa merkittävänä elämänalueena. Kaikki elämänalueet ovat tärkeitä ja niitä on hyvin vaikea asettaa tärkeysjärjestykseen. Alueet ovat myös osittain päällekkäisiä. USKOT-foorumin vastaus on muodostettu ajatellen uskonnon harjoittamisen, uskonnon mukaisen elämäntavan noudattamisen ja uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumisen mahdollisuutta ja toisaalta ajatellen uskontojen asemaa yhteiskunnassa.

Sen vuoksi sanan-, mielipiteen ja vakaumuksenvapauden kohdalla pitäisi näkyä sana ”uskonto”. Uskonnonvapaus on yksi perusoikeuksista. Uskontoa ei tule jättää pois julkisesta keskustelusta ja osana elämänalueita, vaan lisätä yhdenvertaisuutta uskontojen ja vakaumusten kesken. Uskontojen merkitys sekä Suomessa että globaalisti tulee kasvamaan. Uskonnonvapauden suhteen on vielä tehtävää, jotta saataisiin tilanne, missä vähemmistöuskontojen ja uskonnottomien määrän myötä kasvun uskontojen ja vakaumusten yhdenvertaisuus saataisiin toteutumaan kaikkia tyydyttävällä, yhdenvertaisella tavalla.

Indikaattoreiden tietolähteissä seurataan uskontoon liittyvissä kysymyksissä yhdenvertaisuuden toteutumista sekä syrjinnän ja väkivallan ehkäisyä. Lähteinä ovat yhdenvertaisuusvaltuutetun raporttien seuranta, uskonnonopetuksen opetussuunnitelmat ja esimerkiksi USKOT-foorumin tuottaman viharikosvarjoraportin tulokset.

 

2020-05-26T10:07:56+03:00