//Uskonnonopetusjaosto ja ihmisoikeusjaosto tapasivat opetusministerin valtiosihteerin

Uskonnonopetusjaosto ja ihmisoikeusjaosto tapasivat opetusministerin valtiosihteerin

USKOT-foorumin uskonnonopetusjaosto ja ihmisoikeusjaosto tapasivat opetusministeri Li Anderssonin valtiosihteeri Minna Kelhän 13.8.2020.

Paikan päällä valtiosihteerin tapasivat uskonnonopetusjaoston puheenjohtaja Daniel Weintraub, ihmisoikeusjaoston puheenjohtaja Atik Ali ja uskonnonopetusjaoston jäsen Pekka Iivonen. Zoom-yhteyden välityksellä tapaamisessa mukana olivat uskonnonopetusjaoston jäsenet Sirpa Okulov, Suaad Onniselkä, Milena Parland, Osmo Vartiainen ja Tuula Vinko sekä ihmisoikeusjaoston jäsen Pamela Slotte, hallituksen jäsen Anas Hajjar, toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio ja viestintävastaava Miina Noroila.

Valtiosihteerille esiteltiin uskonnonopetukseen liittyviä kehityskohtia. Tapaamisen yhteydessä USKOT-foorumi jätti opetus- ja kulttuuriministeriölle alla olevia ehdotuksia:

 

USKOT-foorumi toivoo tulevissa opetukseen ja kasvatukseen liittyvissä lakialoitteissa otettavan huomioon seuraavia asioita:

§

Nykyinen lainsäädäntö on hyvä, mutta sen laiminlyönnistä ei koidu käytännössä sellaisia sanktioita, että väärin toimiva opetuksen järjestäjä tai koulu muuttaisi käytänteitään. Lain noudattamatta jättämisestä tulisi seurata sellainen sanktio, että tilanne muuttuu.

Opetuksen järjestäjän tulee selkeästi informoida huoltajia laissa määrätyistä oikeuksista oppilaiden oman katsomuksen opetukseen.

Ryhmien muodostamisessa tulisi velvoitettuna huomioida/erottaa mahdollisimman hyvin eri ikäryhmät.

Ryhmiä opettamaan tulisi aidosti pyrkiä palkkaamaan opetettavan uskonnon sisältöä ja traditioita sisältäpäin tuntevia opettajia.

§

Kohdennettujen lisämäärärahojen varaamistavaltion tulo- ja menoarvioon edellä esitettyjen asioiden hoitamiseen ja katsomuspohjaisten koulujen toiminnan varmistamiseen, mikäli koulujen oppilasmäärät ovat niin pienet, ettei normaali oppilasmääriin perustuva avustusmenetelmä riitä koulujen ylläpitämiseen.

§

Yliopistoon olisi luotava opintopolkuja, joissa opiskelemalla voi saavuttaa eri uskontojen omassa  oppimäärässä pätevän aineopettajan kelpoisuuden.

 §

Ylioppilaskirjoituksissa olisi kaikilla lukion opetussuunnitelmien perusteissa kirjatuissa uskonnon oppimäärissä oltava mahdollisuus oman oppimäärän kysymysten kirjoittamiseen.

§

Sekä varhaiskasvatuksen että nuorten ammatillisen koulutuksen tulisi sisältää katsomuksiin ja eettiseen ajatteluun perehdyttävää kasvatusta/opetusta.

 

Helsingissä 13.8.2020

USKOT-foorumi ry:n puolesta

                                         

Daniel Weintraub                                                                  

FM, Uskonnon ja historian opettaja                                   

USKOT-foorumi uskonnonopetusjaoston pj    

               

Atik Ali

varatuomari

USKOT-foorumi ihmisoikeusjaoston pj 

2020-08-13T14:45:05+03:00