//Eteläaasialaisen uskonnonvapaustyön koordinaattori vieraili USKOT-foorumissa

Eteläaasialaisen uskonnonvapaustyön koordinaattori vieraili USKOT-foorumissa

South Asia Forum for Freedom of Religion or Belief (SAFFoRB) -järjestön koordinaattori Samuel Jayakumar vieraili USKOT-foorumin toimistolla torstaina 3.9.2020. SAFFoRB edistää uskontojen yhteistyötä ja uskonnonvapauden toteutumista kuudessa Etelä-Aasian maassa: Intiassa, Pakistanissa, Sri Lankassa, Nepalissa, Myanmarissa ja Bangladeshissa.

SAFFoRBin tavoitteena on suorittaa alueellista analyysia ja tunnistaa uskonnonvapauteen liittyvät yleiset suuntaukset Etelä-Aasiassa; luoda turvallinen tila kansalaisyhteiskunnan ryhmille kokoontua ja jakaa kokemuksiaan uskonnonvapauden toteutumattomuudesta; rakentaa solidaarisuusverkosto kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, uskonnollisten yhteisöjen ja ihmisoikeuslaitosten välille uskonnonvapauden puolustamiseksi sekä tutkia strategioita ja rakentaa valmiuksia foorumin huolenaiheiden ratkaisemiseksi Etelä-Aasiassa.

USKOTissa ja SAFFoRBissa tehdään töitä samojen asioiden eteen, mutta hyvin erilaisissa olosuhteissa – SAFFoRBin laajalla toimialueella uskonnonvapaustilanne on uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluville erittäin vaikea. Vaikka tilanne ei ole Suomessakaan täydellinen, toteutuu uskonnonvapaus täällä huomattavasti paremmin, ja ongelmakohtiin puuttuminen on turvallista ja valtiovallan tukemaa.

2020-09-10T07:28:40+03:00