/, Uutiset/Järjestä dialogikeskustelu yhteisymmärrysviikolla!

Järjestä dialogikeskustelu yhteisymmärrysviikolla!

USKOT-foorumi kutsuu kaikki mukaan yhteisymmärrysviikolle puhumaan dialogia! YK:n kansainvälisellä uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikolla (World Interfaith Harmony Week) 1.-7.2.2021 järjestetään yhteisymmärrystä edistäviä tapahtumia. Viikon tapahtumia koordinoi Fokus ry.

Yhteisymmärrysviikon tavoitteena on kannustaa tavallisia ihmisiä arjen vuoropuheluun moninaisten maailmankatsomusten, niin uskonnollisten kuin ei-uskonnollisten, kanssa. Vuoropuhelussa on mahdollista löytää toisten kanssa yhteistä arvopohjaa ja yleisinhimillistä perustaa, mikä mahdollistaa yhteistyön esimerkiksi rauhan, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi sekä ympäristön suojelemiseksi. Vuoden 2021 teema on ”Dialogissa ympäristön kanssa”. Teeman avulla halutaan nostaa esiin sekä luontoympäristön merkitys että lähiympäristön toimijat.

USKOT-foorumi kutsuu sinut järjestämään viikon aikana oman dialogitilaisuutesi silloin, kun sinulle sopii! Kerää yhteen lähiympäristöstäsi ryhmä ystäviä, opiskelutovereita, sukulaisia tai naapureita etäsovelluksen välityksellä. Katsokaa #nuortenuskontodialogi -videosarjan kolme osaa yhdessä näytönjakovälinettä käyttäen ja keskustelkaa, mitä ajatuksia kolmen eri uskontoa edustavan nuoren ajatukset teissä herättävät. Käyttäkää ohjaavia kysymyksiä keskustelun luomisessa tai antakaa keskustelun virrata vapaasti. Harjoitus sopii myös esimerkiksi lukio-opetuksessa tai rippikoulussa käytettäväksi.

1. Oma uskonto

Ohjaavat kysymykset: Mitä uskonto merkitsee sinulle? Onko sinulla henkilökohtaista suhdetta uskontoon – jos, ei, minkä koet määrittelevän katsomustasi? Mikä on sinulle pyhää ja mikä yhteisö tuo sinulle turvaa elämän vaikeina hetkinä?

2. Uskontojen kohtaaminen

Ohjaavat kysymykset: Miten uskontojen kohtaaminen näkyy sinun elämässäsi? Onko sinulla lähiympäristössäsi ihmisiä, joilla on eri katsomus kuin sinulla? Keskusteletteko katsomustenne eroavaisuudesta ja samankaltaisuuksista? Tiedätkö mielestäsi tarpeeksi eri uskonnoista ja katsomuksista – jos et, miksi?

3. Stereotypiat ja ennakkoluulot

Ohjaavat kysymykset: Onko sinuun kohdistunut ennakkoluuloja uskontosi tai katsomuksesi vuoksi? Miten olet toiminut tällaisissa tilanteissa? Oletko itse ajatellut jostain tietystä uskontoperinteestä stereotyyppisesti ja mistä uskot sen johtuvan?

Videot on tehty yhteistyössä Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton kanssa.

 

2021-01-29T08:47:38+02:00