/, Kannanotot, Uskonnonopetusjaosto, Uutiset/Lausunto Opetushallitukselle: Yhdenvertaisuus katsomuskasvatukseen liittyvän ohjeistuksen pohjana

Lausunto Opetushallitukselle: Yhdenvertaisuus katsomuskasvatukseen liittyvän ohjeistuksen pohjana

USKOT-foorumin uskonnonopetusjaosto vastasi huhtikuussa 2021 Opetushallituksen lausuntopyyntöön ohjeista koskien katsomuskasvatuksen ja uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen sekä yhteisten juhlien ja uskonnollisten tilaisuuksien järjestämistä. Opetushallitus on päivittämässä ohjeitaan katsomuskasvatuksen toteuttamisesta, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämisestä sekä varhaiskasvatusyksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksissa järjestettävistä yhteisistä juhlista ja uskonnollisista tilaisuuksista.

USKOT-foorumin mielestä Opetushallituksen tulisi tukea kouluja ja rehtoreita yhdenvertaisuuden edistämisessä, ja siksi katsomuskasvatuksen ohjeiden tulisi kannustaa sen suuntaisiin toimiin. Käytännössä uskonnonvapautta ja erilaisia juhlia koulussa ei tulisi pohtia ja ohjeistaa vain enemmistön näkökulmasta.

Yhdenvertaisuus pohjana

Yhdenvertaisuus on paitsi yksi opetussuunnitelman tärkeitä arvoja, myös lailla varjeltu periaate: Yhdenvertaisuuslaki varmistaa vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden elämisen ja toimimisen yhteiskunnassa yhdenvertaisina toimijoina. Tämä linkittyy myös Lapsen oikeuksien sopimukseen, jossa §30 ”Vähemmistöryhmään tai alkuperäiskansaan kuuluvalla lapsella on oikeus omaan kulttuuriin, uskontoon ja kieleen.”Näin ollen ohjeidenkin tulisi tähdätä yhdenvertaisuuteen.

Koulussa se tarkoittaa muun muassa sitä, että koulu tukee jokaista oppilasta niin, että hän voi kokea oman uskontonsa ja sen perinteiden olevan osa koulua ja tämän päivän Suomea ja suomalaisuutta. Tähän kuuluu esimerkiksi eri oppilaiden uskontoihin kuuluvien juhlien näkyvyys ja kunnioittaminen koulussa ja opetuksen toteuttaminen yhdenvertaisuuden lähtökohdasta.

Tällä hetkellä ohjeet eivät tue lukijaa tekemään ratkaisuja, jotka tukevat vähemmistöjä, vaan ne keskittyvät enemmistön ongelmiin (luterilaiset versus ET-oppilaat). Yhdenvertaisuuslain soveltaminen toisi mahdollisuuden ylittää kahtiajakoa evankelisluterilaisuuden ja uskonnottomuuden välillä. Tekstien ongelmakeskeisyys ja toistuva vastakkainasettelu uskontojen ja uskonnottomien välillä johtaa vähemmistöjen unohtamiseen.
 

Suosituksia ohjeistukseen

  1. Valinnanmahdollisuudet tulisi tuoda selkeämmin tiedoksi

Yhdenvertaisuuden nojalla kaikkien perheiden tulisi saada tietoa oikeuksistaan mukaan lukien valintamahdollisuuksista, niiden merkityksestä ja valintaprosessista. Tällä hetkellä vähemmistöperheille jätetään vastuu itse kysyä oikeuksista ja opetuksesta, joista heillä ei ole edellytyksiä tietää. Näin ollen koulu saattaa jäädä passiivisena odottamaan huoltajien pyyntöjä ’ettei-kukaan-vaatisi-mitään-erityistä’ asenteella. Tällöin tilanne ei ole yhdenvertainen.

  1. Ohjeiden rakenteiden selkiyttäminen sekä opetukseen, kasvatukseen ja juhliin viittaavien kohtien erottaminen ymmärtämisen parantamiseksi..

(Tässä USKOT-foorumi tukee SEN:in ja Risto Aikosen aiheeseen liittyviä lausuntoja)

  1. Yhteisopetustilanteista tulisi opettajan ammattitaidon sekä uskontojen eriävien opetustavoitteiden lisäksi huomioida tilanteen rasittavuus vähemmistölapsille, sillä enemmistön paine on iso.

 

 

2021-05-14T08:06:06+03:00