//Korkeakouluharjoittelija Anne Heinola sai USKOTissa monipuolisen katsauksen järjestökentästä ja uskontojen yhteistyöstä

Korkeakouluharjoittelija Anne Heinola sai USKOTissa monipuolisen katsauksen järjestökentästä ja uskontojen yhteistyöstä

USKOT-foorumilla korkeakouluharjoittelijana toimi touko-heinäkuussa 2021 maisteriopiskelija Anne Heinola. Heinola opiskelee rauhan ja konfliktin tutkimusta (Peace, Mediation and Conflict Research) Tampereen yliopistolla ja uskonnot ovat tästä näkökulmasta tulleet tutuiksi. Harjoittelunsa aikana Heinola pääsi työstämään mm. opasta uskontojen ja kulttuurien kohtaamiseen. USKOT-foorumi kiittää Annea lämpimästi antoisasta yhteisestä ajasta!

Harjoittelujaksosta Annen omin sanoin:

USKOT-foorumilla olen päässyt sisään paitsi uskontojen väliseen yhteistyöhön, myös kartalle Suomen järjestömaailmaa yleisemmin koskevista kysymyksistä ja hankkeista.

Heti ensimmäisellä viikolla osallistuin tapahtumien suunnittelukokouksiin, kirjoitin lausunnoista tiivistettyjä tekstejä ja pääsin suunnittelemaan päätehtäävääni, uskontojen ja kulttuurien kohtaamisten oppaan koontiin, liittyvää työpajaa. Etäillessä toiminnanjohtaja Katri ja viestintävastaava Miina huolehtivat minusta viestein ja pidimme vähintään viikottaisen palaverin ja/tai toimistopäivän, jolloin tehtiin katsausta meneillä oleviin asioihin. Ilmapiiri oli kannustava laittamaan viestiä, jos jokin ihmetytti ja olo oli tervetullut. Harjoittelun saatossa kokosin opasta yhdessä 7 eri uskonnon harjoittajan kanssa ja lisäksi osallistuin USKOT:in muuhun toimintaan. Mieleen ovat jääneet yhteistyötä pohjustavat kokoukset Amnestyn ja BuraQ:n kanssa sekä Hyvin Sanottu -hankkeen keskustelut. Kuten kertomastani käy ilmi, olen todella päässyt mukaan järjestön toimintaan ja tekemään ja ideoimaan.

Olen oppinut paljon minulle vieraammista uskonnoista, mutta saanut myös näkökulmaa siihen millaisia haasteita ja ongelmia uskonnon harjoittajat, erityisesti vähemmistöuskontojen harjoittajat, saattavat kohdata ja ylipäänsä mitkä asiat puhuttavat ja mitä itse tulisi ottaa huomioon. Sain myös konkreettisemman kuvan uskontojen lämpimästä yhteistyöstä ja uskontokuntien sisäisestä moninaisuudesta. Myös yhteys Suomeen on selkeytynyt: Kouluaikoina muistan maailman uskonnoista puhuttaneen kaukaisina ja liitoskohdan Suomeen jääneen sumeaksi, vaikka Suomessakin historiaa on pidemmältä ajalta. Kaiken kaikkiaan olen kiitollinen kokemuksesta!

 

 

2021-08-10T11:01:10+03:00