/, Tapahtumat, Uutiset, Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto/”Tasa-arvon tabut ja myytit uskonnoissa” -seminaarissa koottiin suosituksia tasa-arvon edistämiseksi

”Tasa-arvon tabut ja myytit uskonnoissa” -seminaarissa koottiin suosituksia tasa-arvon edistämiseksi

USKOT-foorumi järjesti torstaina 18.11.2021 ”Tasa-arvon tabut ja myytit uskonnoissa” -seminaarin Kirkon talon Mikael-salissa. Tilaisuuteen saattoi osallistua myös livestriimin kautta. Seminaari oli jatkoa vuonna 2019 järjestetylle ”Uskonto ja taantuva tasa-arvo” -seminaarille. Uskontolukutaito on puutteellista yhteiskunnassamme ja kuva tasa-arvosta uskonnoissa perustuu usein stereotypioille ja ennakkoluuloille. Uskonnoista ja tasa-arvosta puhuttaessa uskontoihin kuuluvien ihmisten mielipiteet ohitetaan helposti – seminaarissa ääneen pääsivät erilaisten uskontokuntien jäsenet.

Seminaarissa keskityttiin miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon, tiedostaen sukupuolten moninaisuus ja antaen tilaa myös sukupuolibinäärin ulkopuoliselle keskustelulle. Seminaarin avasivat USKOT-foorumin puheenjohtaja Pia Jardi ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston puheenjohtaja Laura Maria Latikka. Tilaisuuden juontajana toimi jaoston jäsen Heikki Nenonen.

Alustuksina kuultiin Suomen Islam-seurakunnan puheenjohtajan Gölten Bedretdinin sekä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon humanitaarisen avun toimijan LDS Charities -järjestön johtajan, yhdysvaltalaisen Sharon Eubankin puheenvuorot. Bedretdin kertoi alustuksessaan ”Lasikattoa ja harmaata kiveä” vapaamuotoisesti henkilökohtaisista kokemuksistaan tataarimusliminaisena Suomessa. Bedretdinin mukaan maailman muuttuessa myös uskonnon joustavuuden tulee muuttua. Naisilla tulee olla tasa-arvoinen pääsy hallinnollisiin asemiin. Eubank puolestaan keskittyi teologisempaan näkökulmaan nauhoitetussa ”Eeva ei ole se ongelma” -videopuheessaan. Suomessa lähetystyössä ollut Eubank piti osan puheestaan suomen kielellä ja korosti mormonikirkon opillisia oikeutuksia tasa-arvon edistämiseksi.

Alustusten jälkeen vuorossa olivat parikeskustelut eri uskontokuntaan kuuluvien henkilöiden kesken: Mikko ja Pipsa Airtto Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkosta sekä Emilia Raunio ja Lauri Korvenmaa Suomen Buddhalaisesta Unionista. Yvonne Westerlund Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvostosta kertoi tasa-arvosta juutalaisesta näkökulmasta.

Kysymyksiä ja keskustelunaiheita satoi myös yleisön suunnasta, kun eri uskontojen suhtautumista esimerkiksi naisjohtajuuteen tai sukupuolten roolien erotteluun seurakunnassa pohdiskeltiin. Uskonnoissa nähdään sukupuolet laajalti tasa-arvoisina, mutta sukupuolten roolit nähdään usein erilaisina. Uskontokuntiin kuuluu sekä perinteisistä rooleista kiinnipitäviä, että uudistuksia kaipaavia. Eri mielipiteille on löydettävä tilaa, kunnioitusta ja ratkaisuja.

Seminaarin päätteeksi kokoonnuttiin ryhmiin keskustelemaan tasa-arvosta puhumisesta ja sen toteutumisesta eri uskonnollisissa yhteisöissä.

Keskustelujen päätteeksi koottiin yhteiset suosistukset:

Miten tasa-arvokysymyksiä käsitellään yhteisöissänne?
Suosituksia:
–    Johdolta selkeä signaali ja selkeää opetusta tasa-arvosta.
–    Kuunnellaan vähemmistöjen ääniä, erityisesti sorrettujen ääni kuuluviin.
–    Tuetaan kokemusta turvallisesta tilasta.
–    Kunnioittava keskustelu, erimielisyyden salliminen.
–    Pidetään huolta esim. sukupuolikiintiöistä.

Miten tasa-arvo toteutuu jäsentenne kodeissa ja perheissä?
Suositukset:
–    Tasa-arvon voi määritellä omalla kohdallaan.
–    Sopimus ennen avioliittoa – kulttuurin ja uskonnon yhteensovittaminen.
–    Perheen sisäinen dynamiikka sovitaan perheen kesken.

Miten sukupuolten tasa-arvo toteutuu yhteisöissänne?
Suosituksia:
–    Kuunnelkaa yhteisöjenne nuoria.
–    Tunnistakaa syrjintä.
–    Pohtikaa, onko opissanne jotain mikä tukee eriarvoisuutta ja syrjintää ja mitkä ihanteenne johtavat ihmisten tasa-arvoiseen kohteluun.

Katso tallenne seminaarista:

 

2021-12-09T13:40:05+02:00