/, Vuosikertomukset/USKOT-foorumin vuosikertomus 2021

USKOT-foorumin vuosikertomus 2021

USKOT-foorumi perustettiin tammikuussa 2011. Foorumin toiminnasta on tullut vuosien saatossa laaja-alaista ja monipuolista. USKOT-foorumin kaltaiselle toimijalle on tilausta yhteiskunnassamme. Tämä näkyy siinä, että kysyntää on moneen suuntaan: ainoastaan vuodessa lausuntopyynnöt ovat moninkertaistuneet, yhteistyöpyynnöt ja -hankkeet sekä kansainvälinen yhteistyö laajentuneet merkittävästi. Vuoden 2021 tavoitteena oli jatkaa USKOT-foorumin ydinviestin pohjalta toteutettua linjakasta ja järjestelmällistä työtä.

Maaliskuussa Foorumille valittiin uusi hallitus. Hallituksen puheenjohtajan tehtävään nimettiin Suomen Islamilaisen Neuvoston varapuheenjohtaja Pia Jardi ja varapuheenjohtajiksi Yvonne Westerlund Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvostosta sekä piispa Kaisamari Hintikka Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta. Puheenjohtajiston kokoonpano on tärkeä merkkipaalu kohti entistä tasa-arvoisempaa uskontokenttää.

Koronapandemia jatkui vuonna 2021. Vaikuttamistyötä jatkettiin pääosin etänä, mutta myös toistemme kasvokkain kohtaaminen oli onneksi mahdollista tautitilanteen hellittäessä syksyllä. Pääsimme juhlimaan 10-vuotispäiväämme juhlaseminaarissa lokakuussa ja edistämään kansainvälisiä suhteita ulkomailla.

Foorumin työn keskeisimmäksi käsitteeksi on noussut uskonnonvapaus, jonka toteutumiseksi kolme teemaa toimii pohjana toiminnassa: 1) yhteiskuntarauha 2) ymmärrys ja rinnakkaiselo 3) ympäristön tila ja varjelu. Juhlavuonna nämä teemat yhdisti vuoden otsikko: Usko, toivo ja rauha.

Saavutuksemme ja historiamme ovat juhlan arvoisia. Seuraavaksi on kuitenkin aika keskittyä tulevaisuuteen ja sen näkymiin: kohti uskontolukutaitoista yhteiskuntaa.

Lue vuosikertomus (pdf)

Aiemmat vuosikertomukset

Vuosikertomus 2020

Vuosikertomus 2019

Vuosikertomus 2018

Vuosikertomus 2016

Vuosikertomus 2015

2022-02-24T10:02:48+02:00