/, Uutiset/USKOT-foorumi SuomiAreenassa: Uskon inspiroimat – Kuinka yhdistää vakaumus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen?

USKOT-foorumi SuomiAreenassa: Uskon inspiroimat – Kuinka yhdistää vakaumus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen?

Paneeli: Uskon inspiroimat – Kuinka yhdistää vakaumus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen?
ma 11.7.2022 klo 15:00 – 15:45
SuomiAreena, Asiantuntijakeskus BEPOP, tilaisuus striimataan.

Elämänlaatu on yksi keskeinen hyvinvointia rakentava tekijä ja hyvinvoinnin mittari. Uskonnollisuus ja muut katsomukselliset tekijät ovat arvojen rakentajina monelle osa hyvän elämän työkalupakkia.

Suomessa uskonnollinen vakaumus on paitsi lain edessä yksityinen asia, usein myös käytännön elämässä sitä. Tämä rajaa helposti yhteiskunnallisen vaikuttamisen ulkopuolelle henkilöitä ja mahdollisuuksia vaikuttaa omista katsomuksellisista lähtökohdista käsin. Vakaumuksellinen vaikuttaminen vahvistaa osallisuuden ja toimijuuden kokemuksia ja inspiroi monenlaisia tekoja. Kuinka yhdistää vakaumus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen? Miten usko inspiroi?

Ääneen SuomiAreenan paneelissa pääsevät nuoret vaikuttajat Camilla OjalaLauri KorvenmaaNoor Assad ja Emilia Ala-Jääski, jotka keskustelevat kristinuskon, buddhalaisuuden, islamin ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon inspiroimista teoista ja toiminnasta. Tilaisuuden juontaa Gurmann Saini.

Keskustelun järjestää kristinuskoa, islamia, juutalaisuutta, buddhalaisuutta, myöhempien aikojen pyhiä sekä hindulaisuutta edustava uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumi. USKOT-foorumi vähentää yhteiskunnassa esiintyviä ennakkoluuloja, syrjintää ja vihapuhetta lisäämällä uskontolukutaitoa eli kykyä ymmärtää erilaisia uskontoja ja nähdä niiden pintaa syvemmälle. Foorumin toiminnan keskiössä on kohtaamisten järjestäminen ja yhteiskunnallisen keskustelun herättäminen uskonnoista, erilaisten uskontojen ymmärtämisen merkityksestä ja uskontojen yhdenvertaisuuden lisäämisestä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua ja keskinäistä kunnioitusta Foorumi vaalii yhteiskuntarauhaa ja uskonnonvapautta.

Puhujaesittelyt:

Camilla Ojala, Suomen YK-nuorten puheenjohtaja ja Suomen Unescon nuorisodelegaatti. Camilla on osallistavan nuorisopolitiikan puolestapuhuja, joka haluaa nuoret mukaan rauhanprosesseihin. Camilla on evankelis-luterilaisen kirkon aktiivinen jäsen.

Lauri Korvenmaa, yhteiskunnallinen vaikuttaja niin aktivismin, järjestötoiminnan kuin puoluepolitiikan parissa. Lauri työskentelee kestävän kehityksen konsulttina ja vapaa-ajalla kirjoittaa poliittisia identiteettejä käsittelevää väitöskirjaansa Helsingin Yliopistossa. Lauri on harjoittanut ja opiskellut buddhalaisuutta yli kymmenen vuoden ajan theravada, mahayana ja vajrayana -perinteissä Suomessa ja ulkomailla. Tällä hetkellä Lauri toimii aktiivisesti Tavallinen Mieli Zen -perinteessä ja Suomen Buddhalaisessa Unionissa.

Noor [nuur] Assad, nuori järjestöaktiivi. Noor vaikuttaa Nuoret Muslimit Helsinki ry:ssä, joka pyrkii muun muassa vahvistamaan musliminuorten islamilaista identiteettiä sekä aktivoimaan ja antamaan eväitä kohti aktiivista yhteiskunnallista vaikuttamista.

Emilia Ala-Jääski, 22-vuotias opiskelija Espoosta, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsen ja aktiivinen seurakunnan nuorten toiminnassa.

Gurmann ”Guru” Saini, kulttuurituottaja, dialogin harrastaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Gurmann uskoo paremman maailman rakentamiseen rauhan ja yhteisymmärryksen kautta. Gurmann vaikuttaa Suomen Hindufoorumissa.

 

2022-04-29T08:02:49+03:00