/, Uutiset/Muslimien ja juutalaisten välistä dialogia Malmössä – Amanah-organisaation tapaaminen

Muslimien ja juutalaisten välistä dialogia Malmössä – Amanah-organisaation tapaaminen

Imaami Shaykh Salahuddins Barakat ja rabbi Moshe David Hacohen esittelivät Amanah-organisaation toimintaa Kirkko ja juutalaisuus -työryhmän järjestämässä etätapaamisessa 22.9.2022. Organisaatio syntyi tarpeesta luoda paikka, jossa vähemmistöyhteisöt, juutalaiset ja muslimit Malmössä, työskentelevät yhdessä esimerkiksi islamofobiaa ja antisemitismiä vastaan. Malmössä vähemmistöön kuuluvilla on tarve löytää kommunikaatiotapoja, rakentaa siltoja ja dialogia keskenään ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Amanah on ei-poliittinen organisaatio, joka keskittyy oman identiteetin ja juurien vahvistamiseen ja niiden kautta toisen arvostamiseen. Organisaation työ perustuu imaamin ja rabbin keskinäiseen dialogiin ja siihen, että isoistakin näkemyseroista huolimatta he ovat löytäneet yhteisen vision, mikä tuo heidät ja heidän yhteisönsä yhteen työskentelemään yhteisen ja paremman tulevaisuuden puolesta.

Organisaation työ tavoittaa monipuolisesti yhteiskunnan eri tasot, kuten koulut, yliopistot ja yhteisöt sekä viranomaiset. Organisaatio tekee muun muassa kouluvierailuja, heillä on podcast ja uutiskirje sekä he ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa. He kertoivat myös Beit Midrash/Madrasa toiminnasta, jossa käydään keskusteluja annetuista teemoista peilaten niitä pyhien kirjojen teksteihin. Keskeiseksi nousi myös toisten juhlapyhien kunnioittaminen. Keskustelussa tuli ilmi, kuinka amanah-sana löytyy sekä hepreasta, että arabiasta ja se liittyy luottamukseen, mikä on organisaation keskeinen arvo.

Imaami Shaykh Salahuddins Barakatille ja rabbi Moshe David Hacohenille on ollut keskinäisessä vuorovaikutuksessaan keskeistä päästä yli esimerkiksi teologisista ja poliittisista, kuten Israel-Palestiina -keskusteluista. He kertoivat, että heille tärkeää on eri mielipiteistä ja teologisista kysymyksistä huolimatta löytää keinoja yhdistää vähemmistöjen voimat ja löytää keinoja, miten elää rauhassa ja rakentaa parempaa ja suvaitsevaisempaa yhteiskuntaa. Keskeistä on ymmärtää, mitä muualta tulleet muiden uskontokuntien edustajat voivat tarjota yhteiskunnalle ja kuinka ongelmia ja ennakkoluuloja olisi keskeistä ennaltaehkäistä positiivisella kanssakäymisellä.

Keskusteluun osallistuivat aktiivisesti USKOT-foorumin puheenjohtaja Pia Jardi ja toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio. Yhtäläisyyksiä koettiin muun muassa siitä, miten toisen identiteettiä ja tapoja ja juhlapyhiä voitaisiin kunnioittaa ilman, että omasta uskosta tai periaatteista tarvitsisi luopua ottaen huomioon uskontojen väliset eroavaisuudet, mutta myös uskontojen sisällä ilmenevät tulkintaerot.

Tilaisuuteen oltiin hyvin tyytyväisiä ja toivottiin, että yhteistyö jatkuisi ja imaami sekä rabbi saataisiin Suomeen vierailulle. Kiitos Kirkko ja juutalaisuus -työryhmä järjestelyistä!

 

 

2022-09-28T10:13:24+03:00