/, Uutiset/Uskontolukutaito-blogisarja #4: Kenen ääni kuuluu uskontokeskusteluissa?

Uskontolukutaito-blogisarja #4: Kenen ääni kuuluu uskontokeskusteluissa?

Ketään ei tule painostaa puhumaan aiheesta tai edustamaan kaikkialla uskontoaan, mutta keskusteluille voidaan antaa enemmän tilaa.

Katri Kuusikallio, USKOT-foorumin toiminnanjohtaja:

Vuonna 2023 vietämme uskonnonvapauden 100-vuotisjuhlaa Suomessa. Vaikuttaa siltä, että uskonnonvapaus on suurelle joukolle suomalaisista suhteellisen hämärä käsite. Se on saanut viime aikoina julkisessa keskustelussa vahvasti latauksia, missä yksi taho ajaa uskonnonvapauden nimissä omia etujaan. Meille uskontojen yhteistyössä uskonnonvapaus merkitsee tavoitteena uskontojen yhdenvertaisuuden lisäämistä. Uskonnonvapaus on vapautta uskoa tai olla uskomatta, harjoittaa ja ilmaista uskoa. Meillä kaikilla on jokin katsomus, oli se sitten uskonnollinen tai ei. Objektiivinen neutraalius on mahdotonta, emmekä siten yhdy tulkintoihin, että yhteiskunnasta pyrittäisi tai edes voitaisi tehdä katsomusneutraalia.

Olemme todenneet, että uskontolukutaito on selventävä käsite moneen tilanteeseen uskontojen yhteistyössä ja nykyisessä yhteiskunnallisessa kontekstissa. Sitä on helppo verrata medialukutaitoon. Uskontolukutaito on kykyä nähdä asioita pintaa syvemmälle. Ihminen voi seurata uskontoon liittyvää uutisointia ja keskusteluja, pystyy arvioimaan niitä ja osallistumaan keskusteluihin.

Yhteiskunnallisessa muutoksessamme moniäänisyys on lisääntynyt; ja osana sitä uskontojen moninaisuus. Se, että olemme tottuneet tietynlaiseen kulttuuriin ja historiaan suhteessa uskontoihin, ei tarkoita, että se olisi oikea tai ainoa tapa, vaan meidän on hyvä tiedostaa asenteitamme ja ajattelumallejamme. Uskontolukutaitoa on esimerkiksi myös se, miten otamme huomioon asemamme, mistä käsin toimimme, kuulummeko enemmistöön tai vähemmistöön.

Suomessa uskonto on paljolti yksityisasia, puheenaiheena jopa hieman tabu eikä ainakaan luonnollinen kahvipöytäkeskustelujen aihe. Uskonnoista puhutaan lähinnä ääri-ilmiöiden yhteydessä. Uskontolukutaidolla haluamme lisätä asiallista uskontokeskustelua, jotta uskonnot osattaisi asettaa oikeisiin mittasuhteisiin ja yhteyksiinsä. On tärkeää tuoda näkyväksi ja ymmärrettäväksi uskontojen sisällä oleva laaja tulkintojen kirjo. Haluamme vähentää uskonnoista jaettavaa väärää tietoa, joka johtaa syrjintään, häirintään ja ennakkoluulojen ylläpitämiseen. Pyrimme tuomaan näkyviin, miten uskonto on monille ihmisille myönteinen voimavara ja motivaatio pyrkiä parempaan elämään sekä yhteiskunnalliseen toimintaan.

On myös tärkeää pohtia, kenen ääni uskonnosta saa kuulua. Ketään ei tule painostaa puhumaan aiheesta tai edustamaan kaikkialla uskontoaan, mutta keskusteluille voidaan antaa enemmän tilaa. Kysynkin toisinaan asian näin päin: kuka hyötyy uskontojen vaientamisesta – sen sijaan että oppisimme puhumaan niistä enemmän, jopa innostumaan uskontokeskusteluista?

Miten uskontolukutaitoa lisätään? Välineitä siihen ovat tiedon lisäksi dialogi ja yhteistyö. Aitoon dialogiin asetutaan avoimesti ja kunnioittavasti. Kukaan ei luovu identiteetistään, vaan kaikki rikastuvat tavalla tai toisella. Keskustelut ovat kuin alusta, missä voidaan oppia, ja todeta, mikä on erilaista, mikä yhteistä ja luoda yhteyttä.

Uskontolukutaito-oppaassamme tutustutaan seitsemään uskontoon. Opas on suunnattu kenelle tahansa uskonnoista kiinnostuneille tai niistä tietoa tarvitseville. Eri sektorien työpaikoilla olisi hyvä tietää, miten uskonnot voi ottaa puheeksi, miten puhua niistä sekä suoraan että sensitiivisesti ja neuvotella niihin liittyvistä käytännön asioista. Moninaisuuden huomiointi voi olla todellinen kilpailuetu. Yhä useammin esiin nousee kysymyksiä, miten uskonto voi näkyä julkisessa tilassa, oppilaitoksissa, sairaaloissa, virastoissa, yrityksissä. Meillä on USKOT-foorumissa visio: uskontojen dialogi ja yhteistyö voi parhaimmillaan olla toimivana mallina muillekin tahoille yhteiskunnassamme.

Blogi on neljäs kirjoitus USKOT-foorumin Uskontolukutaito-blogisarjassa. Sarjassa paneudutaan syksyn 2022 aikana uskontolukutaitoon käsitteenä ja työkaluna Foorumin toiminnan eri näkökulmista.

 

2023-09-22T12:10:31+03:00