/, Kannanotot, Uskonnonopetusjaosto, Uutiset, Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto/Kannanotto pääsiäispolku-tapauksesta: ”Katsomuskasvatuksen tulee noudattaa lakia ilman katsomusten ja uskonnottomuuden vastakkainasettelua”

Kannanotto pääsiäispolku-tapauksesta: ”Katsomuskasvatuksen tulee noudattaa lakia ilman katsomusten ja uskonnottomuuden vastakkainasettelua”

USKOT-foorumi edustaa kuutta uskontokuntaa: kristinuskoa, islamia, juutalaisuutta, myöhempien aikojen pyhiä, buddhalaisuutta ja hindulaisuutta. Yhteistyöjärjestön keskeisiä arvoja ovat uskonnonvapaus ja yhdenvertaisuus. Niitä edistetään uskontojen ja katsomusten välisellä vuoropuhelulla, yhteistyöllä ja keskinäisellä kunnioituksella.

USKOT-foorumin uskonnonopetusjaosto ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto ovat keskustelleet ns. pääsiäispolku-tapauksesta. Kyseessä on tapaus, jossa uskonnoton oppilas ei saanut korvaavaa ohjelmaa pääsiäispolku-tapahtuman ajaksi, ja hänet sijoitettiin vieraaseen ryhmään. Yhdenvertaisuusvaltuutettu totesi tapauksen syrjiväksi ja neuvottelujen jälkeen perhe sai 1 500 euron korvauksen. Asian suhteen toteamme USKOT-foorumina seuraavaa:

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet edistää yhdenvertaisuutta sekä kunnioittaa uskonnollista ja katsomuksellista taustaa (Varhaiskasvatuslaki 2018, § 3,6). Tavoitteen toteuttamista edistää, että katsomusyhteisöt nähdään yhteistyökumppaneina. Toisin kuin yhdenvertaisuusvaltuutettu toteaa pääsiäispolku-tapauksen yhteydessä, Suomessa olevia uskonnollisia taustoja voi huomioida varhaiskasvatuksen toiminnassa, oli yksikössä eri katsomusta edustavia lapsia tai ei. Eri uskontoja voi ottaa huomioon esimerkiksi erilaisina oppimisympäristöinä tai tutustuen eri katsomusten juhlaperinteisiin.

Kuten Poulter ja Lamminmäki-Vartia blogissaan (Kotimaa 18.11.2022) kirjoittavat, yhteistyötä tulee suunnitella ja toteuttaa yhdessä. Pääsiäispolkuunkin voi kytkeä eri kristillisten katsomusten perinteiden lisäksi sen, että kaikissa perheissä ei joitakin juhlia vietetä. Toisaalta eri perheissä saatetaan viettää lapsille tuntemattomia juhlia, joita voidaan myös esitellä. Jos joukossa on eri katsomuksiin kuuluvia lapsia, ei heitä saa kuitenkaan laittaa itse vastuullisiksi juhlien esittelystä. He voivat kyllä kertoa oman perheensä tavoista ja toimia ns. kokemusasiantuntijoina, jos tilanne on oikein johdettu. Katsomuskasvatuksen, kuten muunkin varhaiskasvatuksen toiminnan, tulee noudattaa lakia ilman katsomusten ja uskonnottomuuden vastakkainasettelua.

 

2022-11-24T14:23:32+02:00