//Monikatsomuksellista yhteistyötä Helsinki-Vantaan lentoasemalla – USKOT-foorumin toiminnanjohtaja tapasi lentoasemapapin hiljaisessa huoneessa

Monikatsomuksellista yhteistyötä Helsinki-Vantaan lentoasemalla – USKOT-foorumin toiminnanjohtaja tapasi lentoasemapapin hiljaisessa huoneessa

Puolitoista vuotta kestäneen Vantaan seurakuntien lentokenttätyö -hankkeen tuloksena Helsinki-Vantaan lentoasema sai hiljaisen huoneen ja lentoasemapapin. Lentoaseman pappina hiljattain aloittanut Hanna Similä palvelee matkustajia ja lentoaseman henkilöstöä tasavertaisesti vakaumuksesta riippumatta. Arkisten kohtaamisten lisäksi lentoasemapappia voidaan tarvita myös poikkeustilanteissa, kuten kriisin tapahtuessa. Similän löytää lentoasemalla sieltä, missä häntä kulloinkin tarvitaan. Hänet voi löytää myös tammikuussa 2023 avatusta hiljaisesta huoneesta.

Hiljainen huone tarjoaa kaikille mahdollisuuden rauhoittumiseen, meditointiin, hiljentymiseen ja rukoilemiseen. Vastaavia hiljaisia huoneita ja hengellisiä työntekijöitä on lentoasemilla ympäri maailmaa. Similä kuuluu kansainväliseen, monikatsomukselliseen Multifaith chaplaincy-verkostoon (The International Association of Civil Aviation Chaplains -IACAC). Verkostoon kuuluu kristittyjä pappeja, rabbeja, imaameja ja muita uskontojen edustajia. Verkostossa rakennetaan ja kehitetään lentoasematyötä yhdessä eri uskontojen kanssa.

Hiljainen huone on inklusiivinen ja monikatsomuksellinen tila – se ei sulje mitään katsomusta ulos. Käytännössä monikatsomuksellisuus tulee esille siinä, ettei tilaa ole vihitty ja tilassa ei ole uskonnollisia symboleja tai kuvia. Tilan käyttäjät saavat tuoda mukaan uskonnollisia symboleja ja esineitä. Tilasta löytyy valmiina esimerkiksi rukousmattoja ja rukousnauhoja niitä tarvitseville.

Helsinki-Vantaan lentoaseman ollessa tärkeä risteysasema Euroopan ja Aasian välillä korostuivat aasialaisten erityistarpeet hiljentymiseen liittyen. Heille erityisen tärkeää on tietää, miten tilassa toimitaan ja mitä tilan kävijältä odotetaan. Selkeä ohjeistus tuo turvallisuutta. Samoin suomalaiset matkustajat kaipaavat tilaa ja rauhaa rukoilun ja hiljentymisen ollessa yksityinen ja intiimi asia. Selkeissä toimintaohjeissa neuvotaan huomioimaan muut tilan käyttäjät sekä antamaan tilaa kanssaihmisille.

Hiljainen huone on kerännyt kiitosta tilan käyttäjiltä ja eri katsomusten edustajilta. Samassa tilassa rukoilu on käytännön uskontodialogia. Tilalla on myös symbolinen arvo, huomioimalla ihmisten tarpeet kokonaisvaltaisesti edistetään yhteiskuntarauhaa ja ehkäistään marginalisoitumista.

Hiljainen huone on lentoasemayhtiö FINAVIA:n tila ja se on syntynyt yhteistyössä Vantaan seurakuntien kanssa ja tilaa suunniteltaessa on konsultoitu eri uskontokuntien edustajia myös USKOT-foorumista. USKOT-foorumin toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio kävi tapaamassa Helsinki-Vantaan lentoasemalla lentoasemapappia Hanna Similää ja tutustumassa lentoaseman hiljaiseen huoneeseen. Lentoasemapappi tekee jatkossakin USKOT-foorumin kanssa yhteistyötä arvioidessa tilan kehittämistarpeita ja kriisien kohtaamista monikatsomuksellisesta näkökulmasta.

 

2023-04-25T07:51:36+03:00