/, Uutiset/Uskontojen kylässä juhlitaan uskonnonvapautta Maailma kylässä -festivaalilla 27.–28.5.2023

Uskontojen kylässä juhlitaan uskonnonvapautta Maailma kylässä -festivaalilla 27.–28.5.2023

Uskontojen kylä -näytteilleasettajateltta, A507
Maailma kylässä -festivaali, Suvilahti, Helsinki
27.–28.5.2023: la 11–21 su 11–19
Vapaa pääsy!

Uskonnonvapaus täyttää Suomessa 100 vuotta tänä vuonna! Tule Uskontojen kylään juhlimaan ja tapaamaan ihmisiä eri uskonnoista. Uskontojen kylä on rauhan rakentamisen paikka, jossa eri uskonnot ja katsomukset kohtaavat kunnioittavasti. Vapaus uskoa tai olla uskomatta on ihmisoikeus ja rauhan edellytys. Viikonlopun aikana Uskontojen kylässä mm. kuullaan musiikkia eri uskontoperinteistä ja täytetään yhdessä kävijöiden kanssa Toivon puuta. Millaista muutosvoimaa uskonnoissa on rauhan edistämiseksi?

KYLÄN JÄRJESTÄJÄT:

USKOT-foorumi
USKOT-foorumi on uskontojen yhteistyöjärjestö, joka edustaa kuutta uskontoa: kristinuskoa, islamia, juutalaisuutta, myöhempien aikojen pyhiä, buddhalaisuutta ja hindulaisuutta. Foorumi vaalii yhteiskuntarauhaa edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua ja uskontolukutaitoa.

Kirkko Helsingissä: Helsingin evankelis-luterilaiset seurakunnat
Helsingissä toimii 19 evankelis-luterilaista seurakuntaa. Eri puolilla Helsinkiä järjestetään monipuolista toimintaa suomen ja ruotsin kielillä sekä muun muassa arabiaksi, englanniksi, kiinaksi, viroksi ja venäjäksi. Seurakuntiin kuuluu noin puolet helsinkiläisistä, mutta toiminta on avointa kaikille eikä osallistumiseen tarvita kirkon jäsenyyttä.

Helsingin juutalainen seurakunta
Suomessa asuu arviolta noin 1 500 juutalaista, joista noin 1 100 kuuluu Helsingin juutalaiseen seurakuntaan. Seurakunnan synagoga sijaitsee Kampissa. Käsitys yhdestä Jumalasta ja ihmiskunnasta on peruslähtökohta juutalaiselle ajattelulle.

Krishna-liike ISKCON Suomessa
Krishna-liike ISKCON (International Society for Krishna Consciousness) edustaa hindulaisuuden monoteistista perinnettä. Liikkeellä on noin 100 kastetttua jäsentä Suomessa. Helsingissä, Malmilla, toimiva temppeli tarjoaa olosuhteet bhakti-joogan eli rakastavan antaumuksellisen Jumalan palvelun harjoittamiselle.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko
Kirkolla on seurakuntia 30 eri puolilla Suomea Helsingistä Rovaniemelle. Kirkon jäseniä kehotetaan palvelemaan lähimmäisiään käytännön rakkauden teoin.

Suomen bahá’í-yhteisö
Suomen bahá’í-yhteisöllä on noin 800 jäsentä. Bahá’u’lláh sanoi puolitoista vuosisataa sitten: ”Maapallo on vain yksi maa ja ihmiskunta sen kansalaiset.” Tämän vision toteuttamiseen pohjautuvat bahá’í-uskon opetukset ja maailmanlaajuisen bahá’í-yhteisön toiminta.

Suomen Buddhalainen Unioni SBU
SBU on buddhalaisten ryhmien yhteistyöjärjestö, joka edistää ja ylläpitää buddhalaisia arvoja ja buddhalaisuuden harjoitusta sekä toimii maailmankatsomusten välisen yhteistyön hyväksi. Buddhalaisuus on monimuotoinen uskonto ja elämänkatsomus. Suomessa on noin 50 erilaista ryhmittymää, harjoittajia yli 15 000. SBU:lla on 13 jäsenyhteisöä, joista suurimmat ovat thaimaalaisten ja vietnamilaisten buddhalaiset yhdyskunnat.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto
Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelin. SEN:n jäsenkunnan muodostavat 11 jäsenkirkkoa, 5 tarkkailijakirkkoa ja 28 kumppanuusjärjestöä.

2023-06-06T11:56:49+00:00