//USKOT-foorumi tapasi Suomen Buddhalaisen Unionin ja Suomen Hindufoorumin yhteistyömme tiivistämiseksi

USKOT-foorumi tapasi Suomen Buddhalaisen Unionin ja Suomen Hindufoorumin yhteistyömme tiivistämiseksi

USKOT-foorumi tapasi huhtikuussa 2023 jäsenjärjestömme Suomen Buddhalaisen Unionin (SBU) hallituksen jäseniä Helsingin Oodi-kirjastossa sekä tarkkailijajäsenjärjestömme Suomen Hindufoorumin edustajia Krishna-liikkeen temppelissä Helsingissä. Tapaamisten tarkoituksena oli tiivistää yhteistyötämme.

Tapaamisissa keskusteltiin ajankohtaisista aiheista sekä buddhalaisten ja hindujen kohtaamista haasteista. Pienillä uskonnollisilla yhteisöillä on useita yhteisiä haasteita Suomessa – muun muassa liittyen varainhankintaan, hautaamiseen ja yhteisöjen organisoitumiseen. Näihin haasteisiin voidaan etsiä yhdessä ratkaisuja uskontojen yhteistyössä. Edistämme eri uskonnollisten vähemmistöjen osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Sekä Suomen Buddhalaisella Unionilla että Suomen Hindufoorumilla on ainutlaatuista asiantuntijuutta edustamistaan uskonnollisista yhteisöistä.

Suomen Buddhalaisen Unionin tarkoituksena on edistää ja ylläpitää buddhalaisia arvoja ja buddhalaisuuden harjoitusta sekä toimia maailmankatsomusten välisen yhteistyön ja suvaitsevaisuuden hyväksi. SBU toimii buddhalaisten yhteisöjen edustajana niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Se tekee buddhalaisuutta tunnetuksi Suomessa ja pyrkii lisäämään buddhalaisuuden harjoittamisen edellytyksiä. Suomessa on noin 50 erilaista buddhalaista ryhmittymää ja harjoittajia yli 15 000. SBU:lla on 13 jäsenyhteisöä, joista suurimmat ovat thaimaalaisten ja vietnamilaisten buddhalaiset yhdyskunnat.

Suomen Hindufoorumi on poliittisesti sitoutumaton suomalaisten hindulaisten yhteisöjen valtakunnallinen keskusjärjestö. Suomen Hindufoorumiin kuuluvat Krishna-liike ISKCON Suomessa, Sri Caitanya Sangha sekä Pujari association of Finland ry. Hindufoorumi edistää hindulaisen kulttuurin tuntemusta Suomessa. Sen tavoitteena on toimia hindulaisten yhteisöjen yhteisenä keskustelufoorumina ja ajatushautomona. Hindujen määrä Suomessa on nopeassa nousussa – määrän odotetaan jopa tuplaantuvan nykyisestä vuoteen 2030 mennessä.

Tapaamisessa Suomen Buddhalaisen Unionin kanssa mukana olivat SBU:sta puheenjohtaja Irma Rinne, Tatu Kuivalahti sekä Markus Nyman ja USKOT-foorumista puheenjohtaja isä Heikki Huttunen, hallituksen tarkkailijajäsen Gurmann Saini, varapuheenjohtaja Timo Koponen, toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio sekä viestintävastaava Miina Noroila.
Tapaamisessa Suomen Hindufoorumin kanssa mukana olivat Hindufoorumista puheenjohtaja Kenneth Kairenius, Tapio Paljakka, Gurmann Saini sekä Timo Ilves ja USKOT-foorumista puheenjohtaja isä Heikki Huttunen, hallituksen varajäsen Jyri Komulainen, toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio, viestintävastaava Miina Noroila sekä harjoittelija Riikka Savolainen.
2023-06-06T11:58:09+03:00