/, Uutiset/HS Mielipide: Uskonnonvapaus on edelleen demokraattisen yhteiskunnan peruspilari

HS Mielipide: Uskonnonvapaus on edelleen demokraattisen yhteiskunnan peruspilari

Helsingin Sanomat julkaisi 19.8.2023 USKOT-foorumin vastineen Saska Saarikosken kolumniin ”Uskonrauha suojelee Suomea horjuttajilta”.

Mielipidekirjoitus kokonaisuudessaan:

”Saska Saarikoski nosti kolumnissaan (HS 17.8.) esiin Suomen uskonrauhalain tärkeyden nykyajassa. Kuuden uskonnon yhteistyöjärjestönä kiitämme nostosta ja yhdymme kolumnin mielipiteeseen. Uskonrauhalaki on osoittautunut Suomessa oikeaksi ratkaisuksi. Se on auttanut edistämään yhteisymmärrystä ja suojaamaan yhteiskuntarauhaa.

Keskustelu uskonrauhasta on ajankohtainen paitsi Ruotsin poliittisen tilanteen takia myös siksi, että tänä vuonna Suomessa vietetään uskonnonvapauslain satavuotisjuhlavuotta. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

Uskonnonvapaus säilyy edelleen demokraattisen yhteiskunnan peruspilarina. Monille ihmisille se merkitsee olennaisen tärkeää osaa heidän identiteetistään, jopa kaikkein tärkeintä ihmisoikeutta.

Koraanin polttaminen on tekona tarkoitettu loukkaukseksi ja osuu syvälle muslimien minäkuvaan. Samalla kun puolustamme sananvapautta, on myös otettava huomioon yhteinen vastuu toisten kunnioittamisesta ja yhteisymmärryksen edistämisestä. Yhteistyön ja dialogin merkitys nousee esiin entistä vahvemmin tilanteissa, joissa hyvinkin erilaiset näkemykset kohtaavat.

Suomen uskontokenttä on nopeassa murroksessa. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien osuus väestöstä on pienentynyt, uskonnottomien määrä on kasvanut ja uskonnolliset vähemmistöt ovat merkittävässä kasvussa. Uskontojen moninaisuus lisääntyy koko ajan kansainvälistymisen myötä, ja tutkimusten mukaan samalla aktiivinen uskonnollisuus kasvaa.

Tarvitsemme yhteiskunnassamme lisää uskontolukutaitoa ja asiallista keskustelua uskonnoista. Uskontolukutaito ilmenee kykynä kriittisesti ymmärtää uskontojen moniulotteisuutta, kohdata jokainen yksilönä uskontotaustasta riippumatta ja huomioida uskonnon vaikutukset eri yhteiskunnan tasoilla.

isä Heikki Huttunen
puheenjohtaja

Katri Kuusikallio
toiminnanjohtaja

Uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumi”

Kannanoton on muotoillut puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa USKOT-foorumin hallitus: Gölten Bedretdin (Suomen Islam-seurakunta), Timo Koponen (Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko), Yvonne Westerlund (Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto), Laura Huovinen (Suomen evankelis-luterilainen kirkko), Irma Rinne (Suomen Buddhalainen Unioni) ja hallituksen tarkkailijajäsen Gurmann Saini (Suomen Hindufoorumi).

2023-08-21T08:33:18+03:00