/, Uutiset/Uskontolukutaitokoulutus tarjoaa työkaluja toimittajien työhön marraskuussa 2023

Uskontolukutaitokoulutus tarjoaa työkaluja toimittajien työhön marraskuussa 2023

Uskonto konflikteissa, naisten oikeudet ja hijab-kiistat, eläinten hyvinvointilaki ja uskontojen mukaiset ruokavaliot, samaa sukupuolta olevien avioliitto ja kirkot.  Muun muassa näitä ja lukuisia muita uskontoon liittyviä kysymyksiä ja tilanteita joutuvat toimittajat työssään tulkitsemaan ja tiivistämään niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä uutisvirrassa. Tukea ja työkaluja tähän työhön tarjoaa toimittajille suunnattu kolmen iltapäivän koulutussarja uskontolukutaidosta marraskuussa 2023. Koulutus toteutetaan hybriditapahtumina.

Kurssi tarjoaa toimittajille käytännönläheistä tietoa ja käsitteistöä uskontojen roolista yhteiskunnassa. Kurssilla käydään uskonnon ja yhteiskunnan rajapinnalla olevia teemoja läpi niin, että toimittajan tietous uskontojen merkityksestä yhteiskunnassa sekä uskontojen kohtaamisesta lisääntyy – ja sen myötä uskontolukutaito. Toimittaja saa kurssilta työkaluja tarkastella suomalaista yhteiskuntaa paikantaen ja ymmärtäen uskontojen roolia sekä kykyä tulkita uskontoja koskevaa kansainvälistä uutisvirtaa.

Koulutuksen järjestää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen viestintäyksikkö Kirkon viestintä yhteistyössä USKOT-foorumin, Kirkon tutkimus ja koulutuksen sekä Suomen Ekumeenisen Neuvoston kanssa. Mukana suunnittelussa ja toteutuksessa on asiantuntijoita jo päättyneestä Argumenta-uskontolukutaitohankkeesta Helsingin yliopistosta ja Lapin yliopistosta.

Koulutus paikan päällä ja verkossa

Läsnäolokoulutus tapahtuu Kirkon talolla osoitteessa Eteläranta 8. Koulutusiltapäiviin on mahdollista osallistua myös etänä. Paikan päälle Etelärantaan mahtuu 20 kurssilaista. Koulutus pidetään marraskuisina torstai-iltoina klo 15 alkaen 2.11, 16.11. ja 23.11.2023.

Uskontolukutaitokoulutuksen ensimmäinen jakso 2.11. paneutuu uskontolukutaidon merkitykseen ja haasteisiin. Kurssin aluksi tarkastellaan myös, miltä näyttää tämän päivän uskontokartta Suomessa ja maailmalla, ja mitä toimittaja voisi siitä lukea. Ajankohtaistapauksena on Ukrainan sodan liittymäkohdat uskontoon.

Toinen koulutusiltapäivä 16.11. kääntää katseen uskontojen ääniin julkisuudessa. Uskontojen ja katsomusten kirjo Suomessa on jo suuri, pelkästään kristinuskoa edustavat useat kirkot ja yhteisöt. Miten media näitä monia ääniä hahmottaa ja miten niitä on mahdollista kuulla? Ajankohtaistapauksena on eläinten hyvinvointilakiin liittyvä uskontojen yhteinen kannanotto.

Kolmannella jaksolla 23.11. uskontolukutaitoa – uskonnonvapautta – tarkastellaan yksilön, tavallisen ihmisen, näkökulmasta. Miten yhteiskunta mahdollistaa tai estää uskonnonharjoittamisen – ja mitä ovat uskonnonvapauden haasteet? Näkyykö eletty usko mediassa ja pitäisikö sen näkyä? Entä miltä eletty usko ja sen näkeminen mediassa tuntuu? Ajankohtaistapauksena on antisemitismin tilanne tänä päivänä.

Katso ohjelma

Miksi uskontolukutaitoa tarvitaan?

Uskontolukutaito on moniarvoistuneen yhteiskunnan kansalaistaito. Ilman sitä kielteiset stereotypiat ja epäluulot vahvistavat polarisaatiota ja pahimmassa tapauksessa rikkovat yhteiskuntarauhaa.

Uskontolukutaitoisella toimittajalla on tietoa, ymmärrystä ja sensitiivisyyttä erilaisten uskonnollisten ja katsomuksellisten näkemysten ristipaineissa – unohtamatta sitä, että myös uskonnottomuudella ja tapauskovaisuudella on sijansa yhteiskunnassa. Uskonnoilla on paitsi myönteisiä myös kielteisiä ulottuvuuksia, ja niiden tunnistaminen on osa uskontolukutaitoa.

Ilmoittaudu mukaan

 

2023-08-16T06:36:58+03:00