//Vakaumustahto: Uusi työkalu vakaumuksen kunnioittamiseen hoivapalveluissa 

Vakaumustahto: Uusi työkalu vakaumuksen kunnioittamiseen hoivapalveluissa 

Vakaumustahto-lomake ja sen täyttöohje on ladattavissa suomeksi ja ruotsiksi.

Suomi on uskonnollisesti ja katsomuksellisesti moninainen. Ihmisillä on erilaisia kulttuurisia ja vakaumuksellisia taustoja, asenteita ja arvoja. Vuonna 2023 juhlitaan uskonnonvapauslain 100-vuotisjuhlavuotta. Sote-alalla tarvitaan uskontolukutaitoa ja konkreettisia työkaluja erilaisten vakaumusten kohtaamiseen ja ymmärtämiseen. Vakaumustahto-lomake on uusi työkalu, joka tarjoaa välineen oman vakaumuksen ilmaisemiseen hoivapalveluissa.

”Vakaumustahto on kuin hoitotahto, mutta vakaumuksen näkökulmasta. Se tarjoaa konkreettisen keinon ilmaista ja säilyttää oma vakaumus hoivapalveluissa. Lomake on täysin vapaaehtoinen ja tarkoitettu kaikille, joille vakaumus on tärkeä osa hyvinvointia”, kertoo Vakaumustahto-lomakkeen kehittänyt oikeudellisen ennakoinnin asiantuntija Tiina Kuopanportti.

Vakaumustahto-lomake on kehitetty yhteistyössä USKOT-foorumin kanssa. Se on kuutta uskontokuntaa edustava uskontojen yhteistyö- ja asiantuntijajärjestö. “Työmme tavoitteena on edistää uskontojen yhdenvertaisuutta. Meillä kaikilla on erilaisia identiteettejä – olivat ne uskonnollisia tai eivät – ja meillä on oikeus tuoda ne näkyväksi. On tärkeää, että erilaisista uskonnoista ja vakaumuksista uskalletaan puhua erilaisten todellisuuksien ymmärtämiseksi”, sanoo USKOT-foorumin toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio.

Asiassa on konsultoitu myös uskonnottomien ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestöä Vapaa-ajattelijain liittoa. ”Ihmisiä tulee kohdella yksilöllisesti niin että yhdenvertaisuus uskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta toteutuu. On tärkeää, että uskonnottomat ja ei-uskonnolliset ihmiset, joiden elämään ei uskonnonharjoitus ole kuulunut, eivät joudu esimerkiksi hoivakodeissa tai sairaaloissakaan osallistumaan uskonnollisiin tilaisuuksiin”, sanoo Vapaa Ajattelija -lehden päätoimittaja Esa Ylikoski.

Vakaumustahto mahdollistaa vakaumuksen tukemisen

Hoivapalveluissa potilaan vakaumus jää usein huomiotta, vaikka potilaan oikeuksia koskevassa laissa sekä sosiaalihuoltolaissa korostetaan sen kunnioittamista.

”Jokainen etsii elämän peruskysymyksiin vastauksia oman vakaumuksensa puitteissa. Vakaumus on merkittävä voimavara elämän muutostilanteissa, vakavassa sairaudessa tai kuoleman läheisyydessä. Vakaumuksen mukainen henkinen ja hengellinen tuki vahvistaa toivoa”, toteaa asiantuntija, TtT, sairaalapappi Virpi Sipola Kirkkohallituksesta.

Vakaumustahto mahdollistaa yksilön vakaumuksen tukemisen etukäteen ilmaistujen tietojen pohjalta. Hoito voidaan toteuttaa henkilön arvoja ja vakaumusta kunnioittaen. Täytetty lomake kannattaa säilyttää paikassa, josta se löytyy tarvittaessa. On hyvä kertoa läheisille missä säilyttää tärkeitä papereita. Tiedon omasta vakaumustahdosta voi tallettaa myös hoitotahdon oheen OmaKanta-palveluun. Hoitotahto-osioon ei ole kuitenkaan mahdollista tallentaa liitetiedostoja, kuten täytettyä vakaumustahto-lomaketta pdf-tiedostona.

Vakaumustahto on oikeudellisen ennakoinnin asiantuntijan Tiina Kuopanportin toteuttama. Kuopanportti on toiminut pitkään muistisairaiden hoitajana sekä ikääntyvien kotihoidossa. Hän on erityisen kiinnostunut itsemääräämisoikeuden ja asiakaslähtöisyyden toteutumisesta hoivapalveluissa. Kuopanportti on viimeisten seitsemän vuoden aikana luennoinut edunvalvontavaltuutuksesta ja hoitotahdosta lukuisille eläkeläisryhmille sekä kouluttanut hoitoalan ammattilaisia ja opiskelijoita. Useat Kuopanportin tapaamista ihmisistä mainitsivat itselleen tärkeäksi elämää kannattelevaksi voimaksi uskonnon. Jos se sairauden tai muun syyn vuoksi jää pois elämästä, voi elämänlaatu romahtaa.

”Vakaumustahto ei ole uskontojen tuputtamista”, korostaa Kuopanportti. ”Se on mahdollisuus ilmaista oma vakaumus ja kertoa siitä toisille. Läheisetkään eivät aina tiedä vakaumuksesta, jolloin asia jää arvailujen varaan. Vakaumustahto luo selkeyttä ja avoimuutta.”

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Tiina Kuopanportti, p. 045 177 6700, tiina.kuopanportti[at]gmail.com
Katri Kuusikallio, p. 050 543 8411, katri.kuusikallio[at]uskot.fi

Korjattu 4.9.2023: Päivitetty muotoilua vakaumustahdon tallentamisesta OmaKantaan. 

 

2023-09-04T08:14:12+03:00