/, Uutiset/Uskonnot yhdessä: Islamofobiaan on puututtava päättäväisesti

Uskonnot yhdessä: Islamofobiaan on puututtava päättäväisesti

Islamofobia eli muslimivastainen rasismi on kasvussa Suomessa. Uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumi ilmaisee syvän huolensa ilmiöstä ja peräänkuuluttaa toimia sen kitkemiseksi. Eduskunta äänesti hallituksen luottamuksen puolesta rasismitiedonannon käsittelyn jälkeen. Tiedonannossa ei ole mainintaa toimenpiteistä muslimiyhteisöjen suojaamiseksi.

”Hallituksen tiedonantoon johtaneen keskustelun ytimessä oli suomalaisiin muslimeihin kohdistuva vihapuhe ja syrjintä. On merkittävä puute, että tiedonanto ei mainitse konkreettisia toimenpiteitä islamofobian vastustamiseksi. Haluamme puuttua tähän uskontojen yhteisellä äänellä”, toteaa USKOT-foorumin puheenjohtaja isä Heikki Huttunen.

Islamofobia on vakava ongelma, joka vaikuttaa kaiken ikäisten muslimien elämään Suomessa. Muslimien kohtaama viha ja syrjintä voivat johtaa turvattomuuden tunteeseen, eristäytymiseen sosiaalisista tiloista sekä pelkoon siitä, että koulu- ja työympäristössä itseilmaisua tulisi rajoittaa. (Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ, 2020) Tämä syrjäyttäminen johtaa kielteisiin seurauksiin yksilöiden, yhteisöjen ja koko yhteiskunnan kannalta.

”Suomalaisten muslimien määrä kasvaa jatkuvasti, ja heidän yhdenvertaisuutensa ja oikeutensa syrjimättömyyteen on turvattava. USKOT-foorumi odottaa hallitukselta konkreettisia toimenpiteitä myös muslimien kohtaaman rasismin vastustamiseksi ja keskustelee toimenpide-ehdotuksista viranomaistapaamisissa tulevana syksynä”, sanoo puheenjohtaja Huttunen.

Tiedonannossa esitetään lainsäädäntö- ja selvityshanketta, joka pyrkii ehkäisemään vihatekoja juutalaisia, muslimeja, kristittyjä ja muita uskontoryhmiä vastaan. Toimenpide-ehdotukset keskittyvät holoukaustin kieltämisen kriminalisointiin, holokaustin muistamiseen ja natsisymbolien kieltoon. Kuutta uskontoa edustava USKOT-foorumi antoi lausunnon tiedonantoa valmistelleelle työryhmälle. Lausunnossa todettiin, että Suomen valtionhallinnon on turvattava uskonnonvapaus, joka takaa jokaisen oikeuden harjoittaa omaa uskontoaan ilman syrjintää.

 

2023-09-08T10:36:26+03:00