/, Uutiset/Uskonnonvapauden edistäminen Suomessa edellyttää uskonnollisten yhdyskuntien äänen kuulemista ulko- ja turvallisuuspoliittisesti herkissä kysymyksissä

Uskonnonvapauden edistäminen Suomessa edellyttää uskonnollisten yhdyskuntien äänen kuulemista ulko- ja turvallisuuspoliittisesti herkissä kysymyksissä

Ulkoasiainhallinnon uudistushankkeen kuulemisessa ulkoministeriön sidosryhmille USKOT-foorumi ry pitää tärkeänä ulkoministeriön ja uskonnollisten sidosryhmien keskinäistä proaktiivista tiedonvaihtoa ja osaamisen kehittämistä. Yhteiskuntarauhan, uskontolukutaidon ja perustuslaissa tarkoitetun uskonnonvapauden edistäminen Suomessa edellyttää uskonnollisten yhdyskuntien äänen ja erityispiirteiden kuulemista erityisesti lakivalmisteluissa sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti herkissä kysymyksissä.

Rakenteellisesti uskonnollisten toimijoiden kuulemista ja vastavuoroisuutta voidaan ulkoministeriössä tehostaa olemassa olevien työryhmien jäsenyyksien lisäämisellä tai perustamalla esimerkiksi säännöllisesti kokoontuva katsomusnäkökulmien työryhmä tai muu myös monenkeskisten asioiden hoitamista tukeva nopean toiminnan verkosto. Edustustoverkostojen osalta uskonnollisten paikallisten toimijoiden osaamisen käyttöön otto ja uskonnollisten toimintaympäristöjen tuntemus tehostuu koordinoidusti uskonnollisten yhteisöjen kautta.

USKOT-foorumilla on kansainvälisten verkostojen kautta mahdollisuus tehdä myös tehokasta vaikuttamistyötä ja toimia ulkoministeriön strategisena kumppanina sekä ennakoida kansainvälisen uskonnollisen kentän vaikuttimia. Samoin kansainvälisten hyvien käytänteiden jakaminen uskonnollisesti tai katsomuksellisesti merkittävissä kysymyksissä tehostuu yhteistyömallien vakiinnuttamisen kautta. Pohjoismaisen uskontodialogiverkoston rakentaminen viranomaisyhteistyön tueksi on aloitettu USKOT-foorumissa ulkoministeriön avustuksella syksyllä 2023.

USKOT-foorumi ry. pitää henkilöstön osaamisen kehittämisen kannalta merkittävänä uskontolukutaidon ja uskonnollisten vaikuttimien ennakoimisen kyvyn tukemista. Muuttuva uskonnollinen kenttä Suomessa sekä globaalisti laskuun kääntynyt sekularisaatio edellyttävät yhä vahvempaa yhteyksien tunnistamisen osaamista.

Tästä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti merkittäviä esimerkkejä ovat lähivuosina olleet esimerkiksi eläinten hyvinvointilain valmistelun vaikutus Euroopan unionin tasolla, diplomaattisuhteissa ja Nato-prosessissa, Venäjän ortodoksikirkon vaikuttamistyö ekumeenisissa yhteyksissä, Euroopan unionin antisemitismiverkoston Suomeen kohdistama kiinnostus, uskonrauhalainsäädännön vaikutus pohjoismaissa, Euroopan unionin turvallisuushanke pyhien tilojen turvaamiseksi ja kansalliset sekä kansainväliset verkostot radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi.

USKOT-foorumi ry. kouluttaa, verkostoituu ja vaikuttaa ulkoministeriön sidosryhmäverkostona tukien Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisia tavoitteita ja kiittää ulkoministeriötä hyvästä jatkuvasta yhteistyöstä.

Laura Huovinen, USKOT-foorumin hallituksen jäsen

Katri Kuusikallio, toiminnanjohtaja

2023-10-10T10:29:38+03:00