/, Uskonnonopetusjaosto, Uutiset/Yhteinen katsomusaine ei huomioi vähemmistöjä

Yhteinen katsomusaine ei huomioi vähemmistöjä

USKOT-foorumi on uskontojen yhteistyöjärjestö ja se edustaa kristinuskoa, islamia, juutalaisuutta, myöhempien aikojen pyhiä, buddhalaisuutta ja hindulaisuutta. Järjestön uskonnonopetusjaosto näkee keskustelun yhteisestä katsomusaineesta kumpuavan enemmistön tarpeista. Niin sanottuihin pienryhmäisten uskontojen oppilaisiin kuuluu kymmeniä tuhansia lapsia ja nuoria.

Oppilaan oman uskonnon opetus on osa uskonnonvapautta sekä yhdenvertaisuutta. Yhteinen katsomusaine pyritään näkemään yhdenvertaisena, vaikka käytännössä sitä lähdetään kehittämään enemmistöjen tarpeista käsin. Aidosti yhdenvertaisen katsomusaineen kehittäminen on hyvin haasteellista eikä onnistu nopeasti. Moni oman uskonnon opetukseen kuuluva oppilas kuuluu vähemmistöön, moni jopa vähemmistön vähemmistöön, esim. kielivähemmistöihin kuuluvat oman uskonnon opetuksessa olevat oppilaat. Oman uskonnon opetuksessa ollessaan oppilas ei ole vähemmistöä vaan voi kokea kuuluvansa joukkoon. Näille vähemmistöön kuuluville oppilaille tämä oppitunti on usein henkireikä, turvallinen tila. Oman uskonnon tunneilla uskalletaan ottaa puheeksi asioita, joista ei muilla tunneilla uskalleta puhua. Erityisesti maahanmuuttajaoppilaille nämä ovat tärkeitä tunteja. Kotoutumista edistää mahdollisuus olla kantasuomalaisten oppilaiden kanssa tunnilla, jossa on paljon jo entuudestaan tuttua. Kielihaasteista huolimatta koetaan, että ymmärretään toisia, koska pohjalla on yhteisiä asioita. Oman uskonnon kotouttavaa vaikutusta on myös tutkittu erilaisissa opinnäytetöissä.

Yhteisen katsomusaineen tavoite dialogisuudesta ja ymmärryksen lisäämisestä on tärkeä. Dialogia on kuitenkin hyvin vaikea käydä, jos ei tunne omaa tai perheensä katsomusta. Yhteisen katsomusaineen dialogisuuden tavoitteen riskinä on, että vähemmistöihin kuuluvat lapset joutuvat toimimaan oman uskontonsa esimerkkeinä ja edustajina – erottuen vielä entistä enemmän joukosta. Jo nyt on haasteena löytää päteviä opettajia opettamaan eri uskontoja. Miten voidaan varmistaa se, että yhteisen katsomusaineen opettaja on niin pätevä opettamaan kaikkia katsomuksia, että hän ei tuo esille omia ennakkoluulojaan tai väärää tietoa, jota oppilas kokee joutuvansa korjaamaan luokkatovereidensa edessä?

Huoli yhteisen katsomusaineen vaikutuksista ei koske niinkään uskonnosta oppimista vaan eri uskontoihin kuuluvien oppilaiden kokemuksia.

 

Uskonnonopetusjaoston puolesta

Daniel Weintraub, pj

Sirpa Okulov, varapj

2023-10-31T19:35:27+02:00