//Kannanotto: Uskonnot rauhan puolesta

Kannanotto: Uskonnot rauhan puolesta

Kannanotto: Uskonnot rauhan puolesta

USKOT-foorumi on raskain mielin seurannut Israelin ja Palestiinan alueen väkivaltaisuuksia. Jotta rauhan rakentaminen voidaan yleensäkään aloittaa, on alueelle saatava tulitauko ja varmistettava, että taisteluissa kärsivät siviilit saavat humanitaarista apua. Kestävä rauha edellyttää kaikki osapuolet huomioivia, oikeudenmukaisia ratkaisuja.

USKOT-foorumi on uskontojen yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää uskontojen välisen vuoropuhelun ja yhteistyön kautta yhteiskuntarauhaa. Foorumi korostaa, että uskontoja yhdistävät pohjimmiltaan perusarvot rauhasta, ymmärryksestä ja vastuunkannosta. Uskonnon tulisi olla rauhan väline. Uskontoa käytetään väärin, jos sillä oikeutetaan väkivaltaa.

Nyt käsillämme oleva kriisi herättää voimakkaita tunteita eri osapuolissa, mutta asiaan on voitava ottaa kantaa. Haluamme yhteiskuntarauhaan vedoten muistuttaa, että jokaisen on tärkeää tarkistaa tietojensa todenperäisyys. Mielipiteensä on ilmaistava tavalla, joka ei lietso lisää väkivaltaa.

Suomessa on jatkettava yhteistyötä rauhan rakentamiseksi. Tämänhetkinen tilanne Israelissa ja Palestiinassa ei oikeuta antisemitismiin tai muslimivihaan. USKOT-foorumi puolustaa kaikkien oikeutta elämään. Nykyiset maailmantapahtumat muistuttavat, että meidän ei pidä turtua väkivaltaan eikä maailmalla tapahtuviin konflikteihin. Meidän on aina yhdessä etsittävä keinoja rauhan saavuttamiseen. Haluamme edelleen rakentaa yhteyttä eri uskontojen välillä Suomessa yhteistyön ja vuoropuhelun kautta.

 

Isä Heikki Huttunen, USKOT-foorumin puheenjohtaja, Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Suomen ortodoksinen kirkko

Gölten Bedretdin, USKOT-foorumin varapuheenjohtaja, Suomen Islam-seurakunnan puheenjohtaja

Yvonne Westerlund, USKOT-foorumin varapuheenjohtaja, Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto

Timo Koponen, USKOT-foorumin varapuheenjohtaja, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko

Irma Rinne, USKOT-foorumin hallituksen jäsen, Suomen Buddhalainen Unioni

Laura Huovinen, USKOT-foorumin hallituksen jäsen, Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Gurmann Saini, USKOT-foorumin hallituksen jäsen, Suomen Hindufoorumi

Katri Kuusikallio, USKOT-foorumin toiminnanjohtaja

2023-11-21T14:42:27+02:00