//Verkostoitumista Suomen muslimiyhteisöjen kanssa – USKOT-foorumi syventää yhteistyötä ja etsii ratkaisuja uskontoja kohtaaviin haasteisiin

Verkostoitumista Suomen muslimiyhteisöjen kanssa – USKOT-foorumi syventää yhteistyötä ja etsii ratkaisuja uskontoja kohtaaviin haasteisiin

USKOT-foorumi on tavannut vuonna 2023 islamilaisten yhdyskuntien edustajia pääkaupunkiseudulla ja Pohjois-Suomessa. Tapaamisten tarkoituksena on ollut tutustua Suomen muslimiyhteisöjen monipuoliseen kenttään ja niiden toimintaan. Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry jätti USKOT-foorumille 25.5.2023 jäsenyyden eroilmoituksen, joka perustui SINE:n toiminnan päättymiseen. Foorumi selventää myös muslimien edustavuutta uskontojen yhteistyössä.

Suomessa toimivilla pienillä uskonnollisilla yhteisöillä on yhteisiä haasteita liittyen muun muassa varainhankintaan, johtamiseen, hautaamiseen, uskonnonopetukseen ja mediasuhteisiin. Näihin haasteisiin voidaan löytää ratkaisuja yhteistyössä eri uskonnollisten vähemmistöjen kesken. USKOT-foorumin tavoitteena on edistää uskonnonvapautta ja tukea eri uskonnollisten vähemmistöjen osallistumista sekä vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnassa.

Muslimit ovat merkittävä uskonnollinen vähemmistö Suomessa: islam on toiseksi suurin uskonto kristinuskon jälkeen. Suomessa on ollut muslimeja jo 1800-luvulta asti, jolloin tataareja asettui Venäjältä Suomeen. Suomalaisten muslimien tarkkaa lukumäärää on vaikea arvioida, sillä kaikki muslimit eivät kuulu virallisesti islamilaisiin yhdyskuntiin. Suomessa asuvien muslimeja ja muslimitaustaisia henkilöitä on arviolta yli 120 000. Suomessa muslimit ovat taustaltaan hyvin moninaisia, mitkään tietyt maat tai etnisyydet eivät korostu tilastoissa.

Moskeijoita pääkaupunkiseudulta Rovaniemelle

Suomessa islamilaisia yhdyskuntia on yli sata. Toimivia moskeijoita on noin kahdeksankymmentä ja näistä suurin osa sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Muualla Suomessa rukoushuoneita on ainakin Tampereella, Turussa, Lahdessa, Lohjalla, Jyväskylässä, Kuopiossa, Vaasassa, Seinäjoella, Lappeenrannassa, Joensuussa, Oulussa, Kajaanissa, Kemissä ja Rovaniemellä. Rekisteröityjen yhdyskuntien lisäksi on olemassa rekisteröimättömiä islamilaisia yhdyskuntia ja tavallisina yhdistyksinä toimivia muslimien yhteenliittymiä. Islamin suurimmat suuntaukset ovat sunnalaisuus ja shiialaisuus.

Suomen suurin shiialainen yhdyskunta on Resalat islamilainen yhdyskunta Helsingin Mellunmäessä. Imaami Abbas Bahmanpour esitteli USKOT-foorumin puheenjohtaja isä Heikki Huttuselle, toiminnanjohtaja Katri Kuusikalliolle ja viestintävastaava Miina Noroilalle Resalatin toimintaa ja ajankohtaisia aiheita. Saimme kuulla resitaatiota Koraanin suurasta, joka selittää uskontojen yhteistyön tärkeyttä. Koraanin resitaatiolla on keskeinen rooli muslimien hengellisessä elämässä.

Loput vierailuista olivat sunnimoskeijoihin. Vierailulla Madina Moskeijassa Helsingin Itäkeskuksessa keskusteluja käytiin alueen muslimien arjen iloista ja haasteista sekä uskontojen yhteistyöstä. Moskeijan toimintaa esittelivät yhdyskunnan imaami Abu Hamza ja yleinen imaami Muhamad Omer Hussein. USKOT-foorumia edustivat toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio, varapuheenjohtaja Timo Koponen ja hallituksen jäsen Laura Huovinen.

Vantaan Myyrmäessä sijaitsevaa As-salam-moskeijaa puheenjohtaja Huttuselle ja toiminnanjohtaja Kuusikalliolle esitteli imaami Sharmarke Said Aw-Musse. Yhdyskunnan jäsenistö koostuu monista kieli- ja kulttuuritaustoista. Kuulimme yhteisön monipuolisesta toiminnasta ja yhteistyöstä SMILE-hankkeessa Vantaan kaupungin kanssa. Hankkeessa vahvistetaan kotoutumista, työllistymistä sekä koulun ja kodin yhteistyötä.

Espoossa sijaitsevassa Olarin moskeijassa keskusteltiin muun muassa islamin kouluopetuksesta, uskonrauhalaista ja positiivisesta uskonnonvapaudesta. Yhdyskunnan moskeijassa käy aktiivisia jäseniä noin viisikymmentä. Yhdyskunnan jäsenet ovat monista eri kulttuureista ja kielitaustoista, kuten Intiasta, Pakistanista, Somaliasta ja Länsi-Afrikasta. Toiminta on englanninkielistä. Moskeijaa esittelivät puheenjohtaja Muneer Syed, varapuheenjohtaja Shameer Kandathil, Talha Shah Khan, Farhan Hashmi ja Mussavir Ahmed. USKOT-foorumia vierailulla edustivat toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio, varapuheenjohtaja Gölten Bedretdin, varapuheenjohtaja Timo Koponen ja viestintävastaava Miina Noroila.

Rovaniemen islamilaisessa yhdyskunnassa keskustelua käytiin puolestaan muun muassa uskonnollisten pyhien huomioimisesta työpaikoilla. Imaamien on usein haasteellista yhdistää päivätyönsä päivittäisten viiden rukoushetken johtamiseen ja muihin yhdyskunnan luottamustehtäviin. Yhdyskunnan moskeija on tiettävästi Suomen pohjoisin ja aktiivisia jäseniä on noin sata. Yhdyskunnan jäsenet ovat monista eri kulttuureista ja kielitaustoista, joten päivittäisiä rukouksia pidetään moskeijassa yleensä suomeksi, englanniksi ja arabiaksi. Toiminnanjohtaja Kuusikalliolle moskeijaa esittelivät imaami Sulaian Alali, Abdulmajid Alkousa, Jamil Rihani ja Jyri Salla.

Syyskuussa Vantaalla juhlittiin Profeetta Muhammadin (SAW) syntymän muistopäivää, Mawlid al-Nabia. Toiminnanjohtaja Kuusikallio ja viestintävastaava Noroila osallistuivat Fin Polar Kulttuurikeskuksen (Islamilaisen uskon foorumi) järjestämään juhlanviettoon. Fin Polarista Bekir Akbey kutsui Foorumin juhlaan ja on ollut aktiivisessa yhteistyössä Foorumin kanssa. Islamilaisen uskon foorumi kokoa toiminnassaan laajan turkkilaistaustaisen yhteisön yhteen. Nimet Salim selosti juhlan kulkua Foorumin edustajille.

Toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio ja hallituksen jäsen Laura Huovinen tapasivat Nuorten muslimien foorumia Teams-etäyhteydellä. Puheenjohtaja Huttunen ja toiminnanjohtaja Kuusikallio tapasivat lisäksi imaamit Omer Muhamad Hussein, Abu Hamza ja Mohammed Ishak, jotka kertoivat, että Suomessa on lukuisia islamilaisia yhdyskuntia, joissa imaamit tekevät monenlaista yhteistyötä yhteisöjensä hyväksi. Tapaamisessa oltiin yksimielisiä siitä, että on tärkeää rakentaa siltoja erilaisten ihmisten ja ryhmien välille, erityisesti kun yhteisenä teemana on rauha.

Marraskuun alussa toiminnanjohtaja Kuusikallio vieraili Jokelassa, monikulttuurisessa olohuoneessa. Tilaisuuteen osallistui 35 muslimia, erityisesti Afganistanista ja Syyriasta. Tapaamisessa keskusteltiin esimerkiksi oman uskonnon kouluopetuksesta ja toiveesta omalle rukoustilalle Jokelaan. Muutamat tapaamiseen osallistuvista naisista pohtivat myös työmahdollisuuksiaan, mikäli käyttävät hijabia. Kokonaisviesti oli, että Suomessa on hyvä uskonnonvapaustilanne.

USKOT-foorumin yhteistyö muslimiyhteisöjen kanssa jatkuu

Teimme vuoden 2023 aikana useita vierailuja muslimiyhteisöihin ympäri Suomea. Vuoden 2024 alussa vierailemme Rabitassa ja tapaamme Pohjois-Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan eli PSIY:n sekä Helsinki Islamic Centerin. Toivomme, että tuntemuksemme syvenee entisestään nyt alkavan vuoden aikana ja työtä uskontojen yhteistyön syventämiseksi voidaan jatkaa ja voimme olla osaltamme varmistamassa, että muslimien moninaisuutta ymmärretään ja muslimien ääni yhteiskunnassamme tulee kuuluviin.

2023-12-14T14:47:44+02:00